စနစ္က်သည့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးစနစ္ကို ပီျပင္စြာ ျမင္ေတြ႔လာ

 

ဒီရက္ထဲအျပင္ထြက္လုိင္းကားစီးရမွာ အေတာ့္ကုိေၾကာက္မိခဲ့သည္။ အစရက္ ျဖစ္သည့္ ဇန္နဝါရီ ၁၆ ရက္မွာ နဖူးေတြ႕ ဒူးေတြ႕ႀကဳံခဲ့ရေသာ အခက္အခဲမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

သုိ႔အတြက္ ဒီရက္အတြင္း ဘယ္မွမထြက္၊ လုိင္းကားမစီးေသးဟု သႏၷိ႒ာန္ခ် ထားခဲ့သည္။ သုိ႔ေသာ္ ဇန္နဝါရီ ၁၈ ရက္က မျဖစ္မေနအျပင္ထြက္ရမည့္ အေန အထားရွိလာခဲ့သည္။ ၾကည့္ျမင္တုိင္ကမ္းနားလမ္း သီရိမဂၤလာေစ်းေဟာင္းမွတ္တုိင္မွ ဆင္မလုိက္(အေဝးေျပးဂိတ္ေဟာင္း)ဆီသုိ႔ ၂၃ လုိင္းကားတက္စီးလာခဲ့သည္။ ေန႔ခင္း ထမင္းစားခ်ိန္ျဖစ္၍လားမသိ ကားေပၚတြင္ ထုိင္ခုံျပည့္႐ုံမွ်သာ ခရီးသည္ပါလာသည္။ ယာဥ္ေဟာင္းႀကီးျဖစ္၍ ယာဥ္စီးခကုိ ယာဥ္ေနာက္လုိက္က လုိက္လံေကာက္ခံျခင္း ျဖစ္သည္။ လုိရာခရီးကုိ မပင္မပန္းေရာက္ခဲ့ရသည္။

ဆင္မလုိက္မွအျပန္ မွတ္တုိင္အေရာက္တြင္ ကုိရီးယားကားအသစ္ႀကီးတစ္စီးထုိးဆုိက္လာခဲ့သည္။ ယာဥ္ေပၚတြင္ ခရီးသည္က ထုိင္ခုံအျပည့္ပင္ပါမလာေပ။ သီရိ မဂၤလာေစ်းေဟာင္းေရာက္သည္္ဆုိ၍ တက္စီးလာခဲ့သည္။ နံပါတ္ ၃ဝ (အနီ) ျဖစ္သည္။ ေရွ႕ေပါက္က အတက္ျဖစ္ၿပီး ေနာက္ေပါက္က အဆင္းျဖစ္သည္။
ယာဥ္စီးခထုတ္ေပးသည့္အခါ ယာဥ္ေနာက္လုိက္လူငယ္ေလးက ”ယာဥ္စီးခ ပုံးထဲထည့္ေပးပါခင္ဗ်ား” ဟု ဆုိလာသည္။ လက္ထဲေဆာင္လာသည့္ ယာဥ္စီးခ က်ပ္ႏွစ္ရာကုိ ပုံးထဲအဆင္ေျပေျပထည့္ေပးလုိက္သည္။
စနစ္တက်ရွိလွသည္။ အခ်ဳိ႕ ခရီးသည္မ်ားက ထုိင္ခုံအရယူထုိင္ၿပီးမွ ယာဥ္စီးခထုတ္ေပးသည္။ ဒါကုိလည္း ယာဥ္ ေနာက္လိုက္က လုိက္လံရယူၿပီး ပုံးထဲထည့္ေပးခဲ့သည္။

အလြန္ေကာင္းသည့္ စီစဥ္မႈေလးျဖစ္သည္။ လက္္ေတြ႕ျမင္ေတြ႕လုိက္ရမွ လူႀကီး မ်ား စီစဥ္ျခင္းမွာ ဤကဲ့သုိ႔ပါတကားဟု အေတြးေပါက္ခဲ့ရသည္။ လုိင္းတုိင္းဤကဲ့သုိ႔ စနစ္ျဖင့္သြားပါ။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၏ သယ္ယူပု႔ိေဆာင္ေရးစနစ္သည္ လြန္စြာမွပင္ အဆင့္ အတန္းျမင့္၍ ႏုိင္ငံႀကီးသားမ်ားအျဖစ္ ပီပီျပင္ျပင္ျမင္ေတြ႕လာၾကရေတာ့မည္ဟု အေတြး၌ ေပၚလာခဲ့သည္။

မိမိတို႔ခရီးသြားျပည္သူမ်ား၊ သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရး၌ပါဝင္သူအုပ္ခ်ဳပ္သူ၊ ယာဥ္ ပုိင္ရွင္၊ ယာဥ္ေမာင္း၊ ယာဥ္ေနာက္လိုက္မ်ားသည္ ေနပူထဲမွ ေလွ်ာက္လွမ္းလာရသူ မ်ားျဖစ္ၾကသည္။ ေနရိပ္ထဲသို႔ ေရာက္ရန္ ေျခလွမ္းမ်ားစြာ လွမ္းၾကရဦးမည္ျဖစ္သည္။

သိ႔ုေသာ္ ယခုကဲ့သုိ႔YBS အေကာင္းစားေလးမ်ားႏွင့္ဆုံေတြ႕လုိက္ရသည့္ အခုိက္ဝယ္ ယခင္ေန႔မ်ားက ႀကဳံေတြ႕ခဲ့ရေသာ အခက္အခဲမ်ားအေပၚ နားလည္ ခြင့္လႊတ္ႏုိင္ခဲ့ေပၿပီ။

သတင္းေဆာင္းပါးႏွင့္ဓာတ္ပံု-တင္ဝင္းေလး(ၾကည့္ျမင္တုိင္)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s