ပုဇြန္တုပ္ႀကိဳက္သူေတြကုိ စိတ္ပ်က္ေစမယ့္သတင္း

 

Mirror သတင္းဌာနကေန ေစ်းကြက္ထဲကို ေန႔စဥ္လုိလုိေရာက္ရွိေနတဲ့ ပုဇြန္ထုတ္ပုိးမႈပုံစံေတြကုိ ေဖာ္ထုတ္ခဲ့ပါတယ္။ ပုဇြန္ဟာ ပင္လယ္စာတစ္မ်ိးျဖစ္ၿပီး ႏုိင္ငံတုိင္းလုိလုိ အျမတ္တႏုိးနဲ႔ တန္ဖုိးထားၿပီး ေစ်းႀကီးေပး စားသုံးေနၾကတဲ့ အစားအစာ ျဖစ္ပါတယ္။ အေကာင္ႀကီးသြားတာနဲ႔အမွ် ေစ်ပုိေကာင္းေလ့ရွိတာကေတာ့ ပုဇြန္ ျဖစ္ပါတယ္။

၎ပုဇြန္ေတြကုိ ေစ်းကြက္ထဲ တင္ပုိ႔ျခင္းမျပဳမီမွာ ပုဇြန္ေတြ အေလးခ်ိန္စီးဖုိ႔၊ အခ်ိန္ၾကာသည္အထိ ပုပ္သုိးမႈမရွိေစဖုိ႔၊ အ
ရြယ္အစား ႀကီးမားၿပီး ေစ်းေကာင္းရေစဖုိ႔ ရည္ရြယ္ၿပီး ေဆးထုိးအပ္ကို အသုံးျပဳကာ ဂ်ယ္လီေဆးအမ်ိဳးမ်ိဳးနဲ႔ Carboxymethyl ဓာတုေဗဒေဆးရည္ေတြ ထုိးထည့္ကာ စီမံၾကပါတယ္။

အရင္ဦးဆုံး ပုဇြန္ရဲ႕ အၿမႇီးထဲကို ေဆးထုိးထည့္ၿပီး၊ ေနာက္ ခႏၶာကို္ယ္ဗုိက္ထဲကိုလည္း ေဆးထုိးထည့္ပါတယ္။ ၿပီးလွ်င္ ပုွ
ဇြန္ပါးဟပ္လုိ႔ေျပာလုိ႔ရမယ့္ ေနရာေအာက္ကိုလည္း ေဆးထုိးထည့္ပါတယ္။ ဒီနည္းနဲ႔ အေလးခ်ိန္ 1.15 ကီလုိဂရမ္မွ 1.2 ကီလုိအထိ အေလးခ်ိန္ ရေအာင္ လုပ္လုိ႔ရတယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။
အဆုိပါ လုပ္ေဆာင္ပုံကုိ Vietnamese TV ကေန တရား၀င္ျပသခဲ့တာလုိ႔ သိရၿပီး ျပည္သူလူထုအေနနဲ႔ ေရွာင္ရွားႏုိင္ေစဖုိ႔ ရည္ရြယ္တယ္လုိ႔ ဆုိပါတယ္။ ဗြီဒီယုိထဲမွာပါတဲ့ ပုဇြန္ေတြကေတာ့ Tiger Prawn လုိ႔ လူသိမ်ားတဲ့ ပုဇြန္အမ်ိိဳးအစားျဖစ္ၿပီး Carboxymethyl cellulose သုိ႔မဟုတ္ CMC လုိ႔ အမည္ရတဲ့ ဓာတုေဗဒေဆးကိုလည္း တြင္တြင္က်ယ္က်ယ္ ထုိးထည့္
ေလ့ရွိတယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။

ဗီယက္နမ္ႏုိင္ငံမွာေတာ့ အဲဒီ Tiger Prawn ကို ၾသစေတးလွ်ေစ်းကြက္ကို အဓိကတင္ပုိ႔ေလ့ရွိၿပီး ပုိလွ်ံရင္ ျပည္တြင္းကို
ျပန္လည္ေရာင္းခ်တယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ အေမရိကန္နဲ႔ တ႐ုတ္နုိင္ငံတုိ႔ကိုလည္း တင္ပုိ႔ေလ့ရွိၿပီး ဒီနည္းကုိပဲ တြင္္
တြင္က်ယ္က်ယ္ သုံးၾကတယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s