အစုိးရအေနျဖင့္ အျငင္းပြားဖြယ္ ကိစၥမ်ားကုိ ျပန္လည္ေျဖရွင္းရာတြင္ ခုိင္လုံသည့္ သက္ေသမ်ား ရွိရန္ လုိအပ္ဟု ကုလ အထူးကုိယ္စားလွယ္ ေထာက္ျပ


ေအာက္တိုဘာ ၉ ရက္ ရခိုင္ျပည္နယ္ တိုက္ခိုက္မႈ ဆက္ႏႊယ္သူ ၄၅၀ ဦးဖမ္းထားေၾကာင္းမစၥရန္ဟီလီက ၿပီးခဲ့သည့္ ေသာၾကာေန႔က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ သတင္းစာရွင္းလင္းပဲြတြင္ အတည္ျပဳ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ထိန္းသိမ္းခံရသူအခ်ိဳ႕မွာ ၄င္းတုိ႔ မည္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ ဖမ္းဆီးခံရျခင္းအေၾကာင္း ကို မသိဟု ဆုိေၾကာင္း၊ ၎တို႔အေနျဖင့္ ဥပေဒေၾကာင္းအရ ေရွ႕ေနငွားခြင့္မရွိ၊ မိသားစု၀င္မ်ားႏွင့္ ေတြ႕႔ဆုံခြင့္ မရဟု သူမႏွင့္ ေတြ႕ဆုံရာတြင္ ေျပာၾကား ခဲ့ၾကေၾကာင္း မစၥလီက သတင္းေထာက္မ်ားအား ေျဖၾကားခဲ့သည္။

ထုိအခ်က္က ဖမ္းဆီးခံရသူတို၏ လူ႔အခြင့္အေရး အတိအက် ခ်ိဳးေဖာက္ခံရျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း မစၥလီ က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ပဋိပကၡကာလအတြင္း အစုိးရက ျပန္လည္တုံ႔ျပန္မႈမ်ားတြင္ အစုိးရအေနျဖင့္ အခ်က္အလက္မ်ား သက္ေသအေထာက္အထားမ်ား ျပည့္စုံရန္ လုိအပ္သည္ဟုလည္း မစၥလီ က ေျပာၾကားခဲ့သည္။
“ရြာသားအခ်ိဳ႕က မိမိအိမ္ကို မီးျပန္႐ႈိ႕တာ ရွိတယ္လို႔ အစိုးရကတာ၀န္ရွိသူက ကၽြန္မ ကို ေျပာပါတယ္။ အိမ္ေတြက အုိေဟာင္းေနလုိ႔ ႏုိင္ငံတကာအဖဲြ႕ေတြက အသစ္ျပန္ေဆာက္ေပးေအာင္ ကုိယ့္အိမ္ကုိ ကုိယ္ မီးရႈိ႕ၾကတယ္လုိ႔ အစုိးရ တာ၀န္ရွိသူေတြက ေျပာပါတယ္။ ဒီကိစၥက ျဖစ္ႏုိင္ေျခရွိေပမယ့္ အေတာ္အတန္ မယုံၾကည္ႏုိင္ေလာက္တ့ဲ အရာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအတြက္လည္း အစုိးရဖက္က ခုိင္လုံတဲ့ သက္ေသအေထာက္အထား အခ်က္အလက္ေတြ မျပႏုိင္ခဲ့ပါဘူး” ဟု မစၥလီက သတင္းေထာက္မ်ားအား ေျဖၾကားခဲ့သည္။ 

“လူအခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား ရွိေနသည္ဟု စြပ္စြဲခ်က္မ်ားကို အစိုးရအတြက္ ဇြဲေကာင္းေကာင္းနဲ႔ ဆက္လက္ျပီး ခုခံျခင္းမ်ား ရွိတယ္။ ဒါက အစိုးရအေပၚ ယုံၾကည္မႈ နည္းသထက္ နည္းလာပါတယ္” ဟုေျပာသည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္၊ ကခ်င္ျပည္နယ္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္ စသည့္ ပဋိပကၡျဖစ္ပြားရာ ေဒသမ်ားတြင္ လူသားခ်င္း စာနာေထာက္ထားမႈ ဆိုင္ရာ အကူအညီမ်ား ေပးပို႔ႏိုင္မႈမ်ားသည့္ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ယခင္တခါ ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ သူမ လာေရာက္ေလ႔လာစဥ္ကထက္ ပုိ၍ ဆုတ္ယုတ္သြားျခင္းမ်ား ရွိသည္။

“အစိုးရ၏ တုံ႔ျပန္ေဆာင္ရြက္မႈေတြက လက္ရွိျဖစ္ေပၚေနတ့ဲ ျပသ၁နာအားလုံးကို ကာကြယ္ပယ္ခ်ျခင္း၊ လ်စ္လ်ဴ႐ႈျခင္းႏွင့္ ျငင္းပယ္ျခင္းမ်ား ရွိေနပုံ ရတယ္။ ဒီတုံ႔ျပန္ေဆာင္ရြက္မႈေတြ ျဖစ္ေစခ်င္တာနဲ႔ တျခားစီျဖစ္ေန႐ုံသာမက တိုင္းျပည္အတြင္းထဲမွာ ရွိတ့ဲ ျပည္သူေတြ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေတြကိုဆုတ္ယုတ္ေစပါတယ္” ဟု ေျပာသည္။
သူမ၏ ၁၂ ရက္တာ ခရီးစဥ္တြင္ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းခဲ့သည့္သူမ်ားသည္ သူမအား အမွန္အတုိင္း ေျဖၾကားရန္ ေၾကာက္ရြ႕ံမႈမ်ား ရွိေနေၾကာင္း၊ “ကၽြန္မတို႔ ေတြ႔ဆုံမႈျပီးရင္ သူတို႔ ဘာဆက္ျဖစ္လာမလဲ ဆိုတာ မသိဘူးလို႔ လူအမ်ားၾကီးနဲ႔ ဆုံေတြ႕ျပီး ေနာက္ပိုင္း သူတို႔ကကၽြန္မကို ေျပာၾကတယ္” ဟု သူမက သတင္းေထာက္မ်ားကုိ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s