ဆီျဖည့္တဲ့အခါ ဘယ္အခ်ိန္ဟာ ျဖည့္ဖုိ႕အသင့္ေတာ္ဆံုးျဖစ္

သဘာဝဓာတ္ေငြ႔အေရာင္းဆုိင္ေတြမွာ ဂတ္စ္သြားျဖည့္၊ ဆီေတြသြားထည့္တဲ့အခါ ဂတ္စ္၊ ဆီေတြ ပိုရႏုိင္တဲ့ နည္းလမ္းတစ္ခုရိွတာ သင္သိျပီးျပီလား။ ရုိးရွင္းျပီး မယုံႏုိင္ဖြယ္ျဖစ္တဲ့အျပင္ ပုိက္ဆံေျခြတာေပးမယ့္အခ်က္လည္း ျဖစ္ပါတယ္။

အဲဒါကေတာ့ ဂတ္စ္၊ ဆီကို တေန႔တာရဲ႕ အေအးဆုံးအခ်ိန္ မနက္ေစာေစာ သြားထည့္ဖုိ႔ပါပဲ။ တကယ္လုိ႔ တစ္ပတ္တာအတြက္ ရာသီဥတုသတင္းေတြ ၾကည့္ျဖစ္ပါက ဂတ္စ္၊ ကားဆီထည့္ဖုိ႔အတြက္ တစ္ပတ္တာအတြင္း အေအးဆုံးရက္ကုိ မွတ္ထားျပီး အဲဒီေန႔မနက္ ေစာေစာ ဂတ္စ္၊ ကားဆီသြားျဖည့္လုိက္ပါ။

ေန႔ဘက္ အပူခ်ိန္ပမာဏနဲ႔ အခ်ိန္က ဘာေၾကာင့္ အေရးပါသလဲဆုိရင္ ရာသီဥတုေအးေနတဲ့အခ်ိန္မွာ ဓာတ္ေငြ႔က သိပ္သည္းဆ ပိုမ်ားျပီး မ်ားမ်ားပိုဝင္ပါတယ္။ ဓာတ္ေငြ႔ကို ေျမေအာက္မွာ သိုေလွာင္ထားတာျဖစ္တဲ့အတြက္ မနက္ခင္အခ်ိန္ေလး သြားျဖည့္ဖုိ႔ အေရးၾကီးပါတယ္။ ဓာတ္ေငြ႔ဟာ ေျမေအာက္ကေန ထြက္လာျပီးေနာက္ ပုိေႏြးျပီး သိပ္သည္းဆ ေလ်ာ့နည္းလာပါတယ္။ အကယ္၍ ရာသီဥတုေအးစက္တဲ့ မနက္ေစာေစာစီးစီးမွာ သြားျဖည့္မယ္ဆုိပါက ဓာတ္ေငြ႔ပုိရဖုိ႔ အလားအလာရိွပါတယ္။

Ref: shefinds

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s