သင့္ေတာ္မွန္ကန္တဲ့ ဘရာစီယာဆိုဒ္ေရြးခ်ယ္တတ္ဖုိ႔ သိသင့္တဲ့အခ်က္

သင့္ေတာ္မွန္တဲ့ ဘရာစီယာဆုိဒ္ ေရြးဝယ္တာ လက္ေတြ႔ထက္ အေျပာက ပိုလြယ္ပါတယ္။ ေက်ာသုိင္းၾကိဳးတင္းေနခ်ိန္မွာ အေရွ႕ကခြက္ေတြ ေခ်ာင္ေနတတ္ပါတယ္။ ျပင္သစ္အမ်ဳိးသမီးအတြင္းခံ brand Chantelle ရဲ႕ ေျပာဆိုခ်က္အရ ကုိယ္နဲ႔ ကိုက္ညီတဲ့ ဘရာစီယာျဖစ္တယ္ဆုိတာ ေသခ်ာေစဖုိ႔ အသုံးျပဳႏုိင္တဲ့ နည္းလမ္းတစ္ခု ရိွတယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။

ဘရာစီရာကို စစဝယ္ခ်င္း က်ပ္က်ပ္ေလးျဖစ္ေနသင့္ပါတယ္။ ပထမဆုံးအၾကိမ္ ဝတ္တဲ့အခ်ိန္မွာ ေနာက္ေက်ာနဲ႔ ၾကိဳးႏွစ္ခုၾကား လက္ႏွစ္လုံးစာေလာက္ အံကုိက္ျဖစ္ရပါမယ္လုိ႔ Chantelle အတြက္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနတဲ့ Nicole Kivitiz က ဆုိပါတယ္။ အဲဒီဘရာစီယာကို ထပ္မံဝတ္ဆင္ျပီးတဲ့ေနာက္မွာ ဘရာစီယာက အရင္ထက္ပိုေခ်ာင္လာပါလိမ့္မယ္။ ေနာက္ပိုင္း ဒီလုိဝတ္ဆင္ရင္း ေက်ာျပင္နဲ႔ ဘာရာစီယာၾကိဳးႏွစ္ခုၾကား လက္ႏွစ္လုံးမက ေလ်ာ့ရိေလ်ာ့ရဲျဖစ္လာတဲ့အခါ အသစ္လဲသင့္ျပီလုိ႔ နားလည္ၾကပါတယ္။

လူအမ်ား လက္ခံထားတဲ့အခ်က္နဲ႔ ဆန္႔က်င္တာက ရင္သားအိမ္ (ပံုခြက္)ထက္ ၾကိဳးကုိ အမ်ဳိးသမီးေတြ ပိုအေလးထားေပးသင့္တယ္လုိ႔ Kivitiz ရဲ႕ ေျပာဆိုခ်က္အရ သိရပါတယ္။

ဒါေပမယ့္ ေဟာ္မုန္းေျပာင္းလဲမႈေတြနဲ႔ ကိုယ္အေလးခ်ိန္အတက္အက်ေတြစတဲ့ အခ်က္ေတြေၾကာင့္ေတာ့ ရင္သားေတြဟာ ေျပာင္းလဲမႈရိွႏုိင္ပါတယ္။

Ref: GHK

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s