အိပ္ယာအေျပာင္းအလဲမွာ အိပ္မေပ်ာ္ရျခင္း အေၾကာင္းရင္း

 

အိပ္ယာအေျပာင္းအလဲျဖစ္တဲ့ခါ ညဘက္ လုံးဝအိပ္မရတာမ်ိဳးေတြ ၾကံဳရတတ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ မၾကာေသးမီေလ့လာမႈအသစ္တစ္ခုအရ ဒါဟာ အိပ္ယာသက္ေတာင့္သက္သာ မရိွလုိ႔ မဟုတ္ဘူးလုိ႔ သိရပါတယ္။

ကိုယ္နဲ႔ မရင္းႏွီးတဲ့ေနရာမွာ ေခါင္းနဲ႔ ေခါင္းအုံးထိေတြ႔လုိက္တဲ့ မိနစ္ပုိင္းအတြင္း ဦးေႏွာင့္ဘယ္ဘက္ျခမ္းဟာ ပုံမွန္ထက္ လည္ပတ္အလုပ္လုပ္ျပီး အေျခေနအရပ္ရပ္ မ်က္ျခည္မျပတ္ေစာင့္ၾကည့္ရန္တပ္ဆင္ထားတဲ့ လုံျခံဳေရးအေစာင့္အၾကပ္စနစ္သဖြယ္ ျဖစ္လာတယ္လုိ႔ Brown တကၠသုိလ္က သုေတသနေလ့လာမႈအသစ္က ဆုိပါတယ္။

အဆုိးဆုံးအခ်က္က ညာဘက္ျခမ္းဦးေႏွာက္ဟာ ဘယ္ဘက္ျခမ္းကို မစုိးရိမ္ဖုိ႔နဲ႔ ေမွးအိပ္ဖို႔ သတိေပးေနသည့္တုိင္ အိပ္ဖုိ႔ၾကိဳးစားတုိင္း မ်က္စိက်ယ္လာေနျခင္းပါပဲ။

အိပ္ယာေျပာင္းအိပ္တဲ့ ပထမဆုံးညမွာ ဦးေႏွာက္ႏွစ္ျခမ္း အခ်ဳိးမညီမႈ သိသိသာသာ ျဖစ္ပြားပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ အိပ္မေပ်ာ္တဲ့ တစ္ညေက်ာ္ျဖတ္ျပီးေနာက္ ဒုတိယေျမာက္ညမွာေတာ့ ကေလးေလးတစ္ေယာက္လုိ ေမွးစက္အိပ္ေပ်ာ္သြားပါလိမ့္မယ္။

Ref: Purewow

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s