စိတ္ဖိစီးမႈ ေပ်ာက္ကင္းေစရာ ေမေမနဲ႔ စကားေျပာပါ

 

talking to your daughter

စိတ္ဖိစီးမႈ ေပ်ာက္ကင္းေစရာ ေမေမနဲ႔ စကားေျပာပါ အေမရိကန္ ေဆးပညာရွင္မ်ားရဲ ႔ ေတြ႔ရွိခ်က္ ျဖစ္ပါတယ္။ စိတ္ဖိစီးမွု ေပ်ာက္ကင္းေစတဲ့ အေကာင္းဆံုး နည္းလမ္းက အေမနဲ႔ စကား ေျပာဆုိျခင္း ျဖစ္တယ္လို႔ ဆုိပါတယ္။ ေရာဂ က်င့္စင္၊ ေသာက္ေစး၊ စားေဆး အားလံုးထက္ အေကာင္းဆံုး နည္းလမ္း ျဖစ္တယ္လုိ႔ ဆုိပါတယ္။ ေဆးပညာ အရ ဆက္စပ္မွုက ဒီလို ရွိပါတယ္။ မိခင္မ်ားဟာ ကေလးေမြးဖြားျပီး မိခင္ႏို႔ခ်ိဳရည္ကို တိုက္ရပါတယ္။ ယင္း ႏို႔ရည္ထဲမွာ cuddle chemical လို႔ အမည္ေပးထားတဲ့ ဓာတ္တစ္မ်ိဳး ပါဝင္ျပီး ကေလးရဲ ႔ ခႏၶာကိုယ္တြင္း ေသြးထဲကို စီးဆင္းသြားပါတယ္။

ယင္းဓာတ္တစ္မ်ိဳးေၾကာင့္ ကေလးမ်ားဟာ ဘယ္အရြယ္ေရာက္ေရာက္ မိခင္နဲ႔ စကားေျပာရင္ စိတ္ဖိစီးမွု ေလ်ာ့က်ျပီး အျခားေသာ စိတ္ပိုင္းဆုိင္ ရာ ေရာဂါ မ်ားကိုပါ ေပ်ာက္ကင္းေစပါတယ္။ ဥပမာ – ကိုယ့္ကိုယ္ကို ယံုၾကည္ခ်က္မရွိမွု၊ ေၾကာက္လွန္႔မွု၊ ရွက္ရြံ ႔မွု အစရွိတဲ့ စိတ္ပိုင္း ဆုိင္ရာ ခံစားခ်က္မ်ားကလည္း အေမရဲ ႔ စကားသံ၊ အားေပးသံ ၾကားရရင္၊ ျမင္ရရင္ အလိုလိုေလ်ာ့နည္းသြားပါတယ္။ အသက္ ၁၂ ႏွစ္အရြယ္ အမ်ိဳးသမီး ကေလးငယ္မ်ားကို လူစိမ္းမ်ားေရွ ႔မွာ စကားထြက္ေျပာေစလို႔ လက္ေတြ႔ စမ္းသပ္လိုက္တာ ျဖစ္ျပီး ဒီတိုင္း ေျပာရင္ cortisol လို႔ေခၚတဲ့ စိတ္ဖိစီးေစတဲ့ ဟိုမုန္းတစ္မ်ိဳး အတက္ျမန္ပါတယ္။ သူ႔ကို မိခင္နဲ႔ ဖုန္းေပးေျပာျပီး ေနာက္ပိုင္း စကားေျပာခိုင္းတဲ့ အခါမွာေတာ့ oxytocin ဆုိတဲ့ ဓာတ္တစ္မ်ိဳး ျမင့္တက္ျပီး ယခင္က အေျခအေနထက္ အမ်ားၾကီး တုိးတက္သြားပါတယ္။ အေမနဲ႔ စကားေျပာတာက အေဖနဲ႔ တိုင္ပင္ေျပာဆုိတာထက္ ပိုထူးျခားေစပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ စိတ္ဖိစီးမွုမ်ား၊ စိတ္အားငယ္စရာမ်ား ၾကံဳေတြ႔ရတိုင္း အျခားေသာ နည္းလမ္းမ်ားနဲ႔ ေျဖရွင္းျခင္းထက္ မိခင္နဲ႔ စကားေျပာ၊ တိုင္ပင္တာ အေကာင္းဆံုး ျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါတယ္။

အေမရိကန္ ေဆးပညာရွင္မ်ားရဲ ႔ ေတြ႔ရွိခ်က္ ျဖစ္ပါတယ္။ စိတ္ဖိစီးမွု ေပ်ာက္ကင္းေစတဲ့ အေကာင္းဆံုး နည္းလမ္းက အေမနဲ႔ စကား ေျပာဆုိျခင္း ျဖစ္တယ္လို႔ ဆုိပါတယ္။

ေရာဂ က်င့္စင္၊ ေသာက္ေစး၊ စားေဆး အားလံုးထက္ အေကာင္းဆံုး နည္းလမ္း ျဖစ္တယ္လုိ႔ ဆုိပါတယ္။ ေဆးပညာ အရ ဆက္စပ္မွုက ဒီလို ရွိပါတယ္။ မိခင္မ်ားဟာ ကေလးေမြးဖြားျပီး မိခင္ႏို႔ခ်ိဳရည္ကို တိုက္ရပါတယ္။ ယင္း ႏို႔ရည္ထဲမွာ cuddle chemical လို႔ အမည္ေပးထားတဲ့ ဓာတ္တစ္မ်ိဳး ပါဝင္ျပီး ကေလးရဲ ႔ ခႏၶာကိုယ္တြင္း ေသြးထဲကို စီးဆင္းသြားပါတယ္။

ယင္းဓာတ္တစ္မ်ိဳးေၾကာင့္ ကေလးမ်ားဟာ ဘယ္အရြယ္ေရာက္ေရာက္ မိခင္နဲ႔ စကားေျပာရင္ စိတ္ဖိစီးမွု ေလ်ာ့က်ျပီး အျခားေသာ စိတ္ပိုင္းဆုိင္ ရာ ေရာဂါ မ်ားကိုပါ ေပ်ာက္ကင္းေစပါတယ္။ ဥပမာ – ကိုယ့္ကိုယ္ကို ယံုၾကည္ခ်က္မရွိမွု၊ ေၾကာက္လွန္႔မွု၊ ရွက္ရြံ ႔မွု အစရွိတဲ့ စိတ္ပိုင္း ဆုိင္ရာ ခံစားခ်က္မ်ားကလည္း အေမရဲ ႔ စကားသံ၊ အားေပးသံ ၾကားရရင္၊ ျမင္ရရင္ အလိုလိုေလ်ာ့နည္းသြားပါတယ္။

အသက္ ၁၂ ႏွစ္အရြယ္ အမ်ိဳးသမီး ကေလးငယ္မ်ားကို လူစိမ္းမ်ားေရွ ႔မွာ စကားထြက္ေျပာေစလို႔ လက္ေတြ႔ စမ္းသပ္လိုက္တာ ျဖစ္ျပီး ဒီတိုင္း ေျပာရင္ cortisol လို႔ေခၚတဲ့ စိတ္ဖိစီးေစတဲ့ ဟိုမုန္းတစ္မ်ိဳး အတက္ျမန္ပါတယ္။ သူ႔ကို မိခင္နဲ႔ ဖုန္းေပးေျပာျပီး ေနာက္ပိုင္း စကားေျပာခိုင္းတဲ့ အခါမွာေတာ့ oxytocin ဆုိတဲ့ ဓာတ္တစ္မ်ိဳး ျမင့္တက္ျပီး ယခင္က အေျခအေနထက္ အမ်ားၾကီး တုိးတက္သြားပါတယ္။ အေမနဲ႔ စကားေျပာတာက အေဖနဲ႔ တိုင္ပင္ေျပာဆုိတာထက္ ပိုထူးျခားေစပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ စိတ္ဖိစီးမွုမ်ား၊ စိတ္အားငယ္စရာမ်ား ၾကံဳေတြ႔ရတိုင္း အျခားေသာ နည္းလမ္းမ်ားနဲ႔ ေျဖရွင္းျခင္းထက္ မိခင္နဲ႔ စကားေျပာ၊ တိုင္ပင္တာ အေကာင္းဆံုး ျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါတယ္။

Credit:innewsmyanmar

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s