ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ လွိုင္သာယာစက္မွုဇုန္တြင္ တရားမဝင္သစ္မ်ား ထပ္မံဖမ္းဆီးရမိ

 

၂၄-၁-၂၀၁၇ ရက္ေန႔၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ MIP ဆိပ္ကမ္းဝင္းအတြင္းရွိ ကုန္ေသတၱာ ၂ လုံးတြင္ တရားမဝင္ကၽြန္းသစ္မ်ား ဖမ္းဆီးရမိမွုမွ အစျပဳ၍ သတင္းကြင္းဆက္မ်ား စုံစမ္းရယူေဖာ္ထုတ္ခဲ့မွုအရ ၁-၂-၂၀၁၇ ရက္ေန႔အထိ တရားမဝင္ ကၽြန္း၊ ပိေတာက္ႏွင့္ တမလန္း စုစုေပါင္း တန္ (၉၀၀) ေက်ာ္ ဖမ္းဆီးရမိခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါသည္။

အဆိုပါ ဖမ္းဆီးရမိမွုအေပၚ သတင္းကြင္းဆက္ထပ္မံေဖာ္ထုတ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ရာ ၈-၂-၂၀၁၇ ရက္ေန႔ ၁၃:၃၀ နာရီအခ်ိန္တြင္ လွိုင္သာယာၿမိဳ႕နယ္၊ စက္မွုဇုန္ (၅)၊ ေရႊယဥ္ေအးဘုရားလမ္းသြယ္ (၄)၊ ၿခံအမွတ္ (၂၁) အတြင္း တရားမဝင္ ကၽြန္း ၂၄ တန္ေက်ာ္၊ ပိေတာက္ ၉၆ တန္ေက်ာ္ႏွင့္ ကုကၠိဳလ္ ၄ တန္ခန႔္၊ စုစုေပါင္း ၁၂၄ တန္ေက်ာ္အား ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ သစ္ေတာဦးစီးဌာန ညႊန္ၾကားေရးမွူး ဦးေဆာင္ေသာ သစ္ေတာဝန္ထမ္းမ်ား၊ သစ္ေတာရဲတပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားႏွင့္ ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွူးတို႔ပါဝင္ေသာအဖြဲ႕မွ ဖမ္းဆီးရမိခဲ့ပါသည္။

ဖမ္းဆီးရမိမွုႏွင့္ပတ္သက္၍ ၿခံပိုင္ရွင္ႏွင့္ ပါဝင္ပတ္သက္သူမ်ားအား တရားဥပေဒႏွင့္အညီ ထိေရာက္စြာ အေရးယူေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။

Forest Department

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s