နည္းစနစ္မွန္မွန္ ေခါင္းေလွ်ာ္နည္း အဆင့္ဆင့္

၁။ ေခါင္းျဖီးပါ
ေရပန္းေအာက္ မဝင္ခင္ ေခါင္းကို အရင္ဆုံး ျဖီးပါ။ သို႔ျဖစ္ပါက ေရခ်ဳိးေနစဥ္ ဆံပင္က်ဳိးပဲ့မႈ နည္းေစျပီး ဦးေရအတြင္း ေသြးလည္ပတ္မႈ ေကာင္းမႈေစမွာျဖစ္ပါတယ္။
၂။ ေရနဲ႔ ေဆးခ်ပါ
မိမိဆံပင္ လုံးလုံးလ်ားလ်ား ေရစိုေနပါေစ။ အရင္းကေနစျပီး အဖ်ားအထိ ေလာင္းေပးပါ။ ေရေႏြး အသုံးျပဳျခင္းျဖင့္ လွစ္ဟာမႈ မရိွေစဘဲ အကတ္အသပ္တစ္ခု မက်န္ေအာင္ အကူအညီ ျဖစ္ေစပါလိမ့္မယ္။
၃။ ပုံသြင္းေပးပါ
ဆံပင္ႏွစ္ခြကြဲျခင္း ကင္းေဝးေစဖို႔ ဆံပင္ေပ်ာ့ေဆးကို ျဖစ္ႏုိင္သေလာက္မ်ားမ်ား သုံးပါ။ ေခါင္းေလွ်ာ္ရည္ မသုံးခင္ ဆံပင္ပုံသြင္းေဆးရည္တစ္ခုခု အသုံးျပဳေပးရပါမယ္။
၄။ ေခါင္းေလွ်ာ္ရည္နဲ႔ ဆံပင္ကို ေကာင္းမြန္စြာ ေဆးေၾကာသန္႔စင္ပါ
ဦးေရဖ်ားကို ဆပ္ျပာျမဳပ္ေလာက္သာ ထိပါေစ။ အဆီအေပက်ံဆုံးေနရာျဖစ္တဲ့ ဦးေရဖ်ားနီးကိုသာ ေခါင္းေလွ်ာ္ရည္မ်ားမ်ားသံုးျပီး ဆံပင္ကို ေလွ်ာ္ပါ။ ဆံပင္အဖ်ားဘက္က မ်ားစြာ ပုိေျခာက္ေသြ႔ပါတယ္။ ေခါင္းေလွ်ာ္ရည္ကို အလြန္အကြ်ံ မသုံးမိပါေစနဲ႔။ ဆံေကသာ ပ်က္စီးတတ္ပါတယ္။
၅။ နိပ္နယ္ေပးပါ
ဦးေရဖ်ားက အေရးပါဆုံးေနရာျဖစ္တာေၾကာင့္ ႏွိပ္နယ္ေပးဖို႔ မေမ့ပါနဲ႔။ ဦးေရဖ်ားႏွိပ္နယ္ေပးျခင္းျဖင့္ ဦးေခါင္းတြင္ ေသြးစီးဆင္းမႈ ေကာင္းမြန္ေစကာ ဆံပင္ကို ဖြံ႔ျဖိဳးေစပါတယ္။
၆။ ေရျဖင့္ေဆးခ်ပါ
ဆံပင္ကို ေရနဲ႔ ေဆးခ်တဲ့အခါ ေရေအး အသုံးျပဳပါ။ ဆံပင္ကို ေတာက္ပေစပါလိမ့္မယ္။ ဆံပင္ေျခာက္ေသြ႔ျခင္း ကင္းေစဖို႔ တစ္ပတ္ သုံးၾကိမ္ ေခါင္းေလ်ာ္ေပးပါ။
Ref: wellnessbin

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s