သင့္ကို အုိမင္းရင့္ေရာ္ေစတဲ့ အိပ္စက္မႈပုံစံအမွားမ်ား

မိမိတုိ႔အရြယ္တင္ႏုပ်ဳိမႈကို ခုိးယူျပီး မ်က္ႏွာေပၚအစင္းအေၾကာင္းေတြ ထပ္တုိးေစတဲ့ အရာေတြဟာ အထူးသျဖင့္ အမ်ဳိးသမီးေတြအတြက္ အေရးၾကီး ကိစၥျဖစ္လာခဲ့ပါတယ္။

အိပ္ေရးမဝျခင္း

အၾကံျပဳထားတဲ့ ညအိပ္ခ်ိန္ ၇ နာရီကေန ၈နာရီအိပ္ခ်ိန္ ပမာဏထက္ ေလ်ာ့နည္းျခင္းက အေရျပားအုိင္မင္းရင့္ေရာ္မႈ ျမန္ဆန္ေစျပီး အေရျပားတြန္႔ရႈံ႕မႈ လ်င္ျမန္ေစပါတယ္။

ေမွာက္အိပ္ျခင္း

ေမွာက္အိပ္ျခင္းက ေခါင္းအုံးေပၚမ်က္ႏွာ ဖိအပ္ရတာျဖစ္ျပီး ေရရွည္မွာ အစင္းအေၾကာင္းေတြ ျဖစ္ေစပါတယ္။

ေဘးေစာင္းအိပ္ျခင္း

ေဘးေစာင္းအိပ္ျခင္းက ပါးနဲ႔ ေမးေစ့တစ္ဝုိက္ အေရးအေၾကာင္းေတြ ဖန္တီးျဖစ္ေပၚေစႏုိင္ပါတယ္။

Ref: Shefinds

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s