ေခါင္းျမီးျခဳံအိပ္ျခင္းက ဦးေႏွာက္ကို ပ်က္စီးေစတဲ့ အမူအက်င့္ျဖစ္

မနက္စာမစားတာ– မနက္စာမစားတဲ့လူေတြမွာ ေသြးတြင္းသၾကားဓာတ္ပမာဏ ေလ်ာ့က်ႏုိင္ပါတယ္။ ဒါက ဦးေႏွာက္အတြက္လိုအပ္တဲ့ အာဟာရလုံလုံေလာက္ေလာက္မရျဖစ္ေစျပီး ဦးေႏွာက္ပ်က္စီးျခင္းကို ျဖစ္ေစႏုိ္င္ပါတယ္။
အစာအလြန္အကၽြံစားတာ – ဦးေႏွာက္တြင္းမွာရွိတဲ့ ေသြးလႊတ္ေၾကာေတြကို မာေၾကာေစျပီး စိတ္စြမ္းအင္ကို ေလ်ာ့က်ေစႏုိ္င္ပါတယ္။
ေဆးလိပ္ေသာက္တာ – ဦးေႏွာက္ကို အၾကိမ္ေပါင္းမ်ားစြာၾကဳံ႔ေစျပီး အယ္ဇိုင္းမားေရာဂါျဖစ္ေစႏုိင္ပါတယ္။
အခ်ဳိအစားမ်ားတာ– သၾကားဓာတ္မ်ားလြန္းျခင္းက ပရိုတင္းဓာတ္နဲ႔ အာဟာရေတြစုပ္ယူျခင္းကို အေႏွာင့္အယွက္ေပးႏုိင္တာေၾကာင့္ အာဟာရခ်ဳိ႔တဲ့ျခင္းနဲ႔ ဦးေႏွာက္ဖြံ႔ျဖိဳးျခင္းတုိ႔မွာ အေႏွာင့္အယွက္ ျဖစ္ေစႏုိင္ပါတယ္။
ေလထုညစ္ညမ္းျခင္း – ဦးေႏွာက္က ခႏၶာကိုယ္မွာ ေအာက္ဆီဂ်င္ကို အသုံးစြဲဆုံးအစိတ္အပိုင္းျဖစ္ျပီး မသန္႔ရွင္းတဲ့ေလကို ရွဴရႈိက္ျခင္းက ဦးေႏွာက္ရဲ႕ စြမ္းေဆာင္ရည္ကို က်ဆင္းေစပါတယ္။
အိပ္ေရးပ်က္ျခင္း – အိပ္စက္ျခင္းက ဦးေႏွာက္ကို အနားေပးျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ မၾကာခဏအိပ္ေရးပ်က္ျခင္းက ဦးေႏွာက္ဆဲလ္မ်ားေသဆုံးမႈကို ျဖစ္ေစႏုိင္ပါတယ္။
ေခါင္းျမီးျခဳံအိပ္ျခင္း– အိပ္ေနစဥ္မွာ ေခါင္းကိုဖုံးျပီးအိပ္တာက ကာဗြန္ဒုိင္ေအာက္ဆုိက္ဒ္မ်ားလာေစျပီး ေအာက္ဆီဂ်င္ေလ်ာ့နည္းေစတဲ့အတြက္ ဦးေႏွာက္ကိုအဓိက ပ်က္စီးေစႏုိင္ပါတယ္။
ေနမေကာင္းျဖစ္ေနစဥ္ဦးေႏွာက္ျဖင့္အလုပ္လုပ္ျခင္း– ေနမေကာင္းျဖစ္ေနခ်ိန္ စာက်က္ျခင္း၊ စဥ္းစားရလြန္းေသာ အလုပ္လုပ္ျခင္းက ဦးေႏွာက္ရဲ႕ စြမ္းေဆာင္ရည္ကို က်ဆင္းေစရုံမက ဦးေႏွာက္ပ်က္စီးမႈကိုပါ ျဖစ္ေစႏုိင္ပါတယ္။
ဦးေႏွာက္ကို လႈံ႕ေဆာ္ေပးႏုိင္တဲ့အေတြးမ်ား မေတြးျခင္း- ေတြးေတာျခင္းက ဦးေႏွာက္ကို အေကာင္းဆုံးေလ့က်င့္ေပးတဲ့နည္းလမ္းျဖစ္ျပီး စဥ္းစားေတြးေခၚမႈမရွိျခင္းက ဦးေႏွာက္က်ဳံ႕ျခင္းကို ျဖစ္ေစႏုိင္ပါတယ္။
Ref:awesomequotes4u

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s