အသက္ရွဴလမ္းေၾကာင္းပိတ္ေရာဂါေပ်ာက္ ပိုးသတ္ေဆးေတြက သင့္ကို နားထုိင္းမႈျဖစ္ေစႏုိင္

အသက္ရွဴလမ္းေၾကာင္းပိတ္မႈ သက္သာေစဖုိ႔ အသုံးျပဳတဲ့ အစြမ္းထက္ပိုးသတ္ေဆးေတြက ေက်ာက္ကပ္ပ်က္စီးမႈအျပင္ အၾကားအာရုံဆုံးရႈံးမႈအႏၱရာယ္လည္း ပိုမိုျမင့္တက္ေစႏုိင္ေၾကာင္း ေလ့လာမႈတစ္ခုက ေတြ႔ရိွခဲ့ပါတယ္။

Aminoglycoside ပုိးသတ္ေဆးကို တစ္ကမာၻလံုးအႏွံ႔ ခန္႔မွန္းေျခ လူ ၇၀,၀၀၀ ေယာက္ အသုံးျပဳျပီး အဆုတ္သာမက သရက္ရြက္၊ အသည္း၊ ေက်ာက္ကပ္နဲ႔ အူေတြ ထိခုိက္ေစပါတယ္။ အသက္ရွဴလမ္းအေၾကာင္းပိတ္မႈျပသနာ ေလ်ာ့နည္းေစဖုိ႔ ပိုးသတ္ေဆးေပးခံရတဲ့ လူနာေတြ အၾကားအာရုံဆုံးရႈံးႏုိင္ေျခ ၄.၇၉ ဆ ပိုမ်ားေၾကာင္း ေလ့လာေတြ႔ရိွခ်က္ေတြက ေဖာ္ျပခဲ့ပါတယ္။ အထီးက်န္ခံစားရမႈ၊ စိတ္က်ေရာဂါနဲ႔ မွတ္ဥာဏ္က်ဆင္းမႈ ပိုမိုဆုိးရြားေစႏုိင္တဲ့ အေျခအေနတစ္ခုပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

Aminoglycosides ေဆးထုိးတဲ့လူနာေတြမွာ အၾကားအာရုံ ပုံမွန္ေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးမႈျပဳလုပ္ဖုိ႔ ဆရာဝန္ေတြအတြက္ သိပ္အေရးၾကီးတယ္လုိ႔ ေလ့လာမႈက ဆုိပါတယ္။ အသက္ရွဴလမ္းေၾကာင္းပိတ္ေရာဂါေဝဒနာရွင္ေတြ ကုသတဲ့ ဆရာဝန္ေတြ အသက္ရွဴလမ္းေၾကာင္း ကူးစက္ေရာဂါလကၡဏာေတြ ကုသျခင္းအတြက္ အျခားနည္းလမ္းေတြ စဥ္းစားသင့္တယ္လုိ႔ သုေတသီေတြ အၾကံျပဳခဲ့ၾကပါတယ္။

Ref: Boldsky

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s