ၾကည့္ရႈမႈ 10k ထက္မပိုတဲ့ channel ေတြက ေၾကာ္ျငာေတြကို YouTube ရွင္းထုတ္မယ္

YouTube အေနနဲ႔ lifetime view ၁၀,၀၀၀ သာရိွတဲ့ channel ေတြကို ေၾကာျ္ငာထည့္သြင္းမႈ ကန္႔သတ္ေတာ့မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအခ်က္က content creator ေတြအျပင္ ေၾကာ္ျငာထည့္သြင္းသူေတြကိုပါ ကာကြယ္ေပးထားမယ္လုိ႔ ဆုိပါတယ္။

ကုမၸဏီအေနနဲ႔ လူတိုင္းအတြက္ YouTube Partner Program (YPP) ကို ၂၀၀၇ ခုႏွစ္မွာ ဖြင့္ေပးခဲ့ပါတယ္။ ဘယ္သူမဆုိ မိမိဗီဒီယိုေတြကို ပုိက္ဆံရွာဖုိ႔ အသုံးခ်ႏုိင္ျပီး ေၾကာ္ျငာထည့္သြင္းသူေတြဟာ ဝင္ၾကည့္သူေတြ ပိုမိုမ်ားျပားလာမယ့္ အခြင့္အေရး ရရိွႏုိင္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ သုံးစြဲသူတုိင္း ခုလုိအက်ဳိးမျဖစ္ထြန္းႏုိင္ပါဘူး။

ဒီေျပာင္းလဲမႈက channels ေတြကို မသမာခုိးယူတဲ့ အေၾကာင္းအရာ (content) ကေန ေငြရွာမႈ ဟန္႔တားဖုိ႔အတြက္ ဖန္တီးထားျခင္းျဖစ္ျပီး ဒီကန္႔သတ္မႈက creator သစ္ေတြအတြက္ နားလည္သိကြ်မ္းဖုိ႔ အခက္အခဲရိွမွာမဟုတ္ဘူးလုိ႔ YouTube က ဆုိပါတယ္။

Ref: thenextweb

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s