ကိုယ္တိုင္မၾကံဳဖူးေပမယ့္ ခံစားေပးလို႔ေတာ့ရႏုိင္မယ့္ မိခင္ေတြရဲ႕ေမတၱာ

တစ္ခါတစ္ေလ မိဘနဲ႔ သားသမီးၾကား အဆင္မေျပ ၊ အဖုထစ္ေလးေတြ ျဖစ္တတ္ပါတယ္။ မိဘကျဖစ္ေစခ်င္တာတစ္မ်ဳိး ၊ သားသမီးက ျဖစ္ခ်င္တာက တစ္ဖံု ။ ဘယ္လိုပဲျဖစ္ျဖစ္ ကိုယ္က မွန္သည္ျဖစ္ေစ ၊ မွားသည္ျဖစ္ေစ မိဘက မိဘပါပဲ။ ကိုယ့္ကို လူ႔ေလာကထဲေရာက္ေအာင္ ပို႔ေပးခဲ့တဲ့ ေက်းဇူးတရားၾကီးမားသူေတြျဖစ္တဲ့အတြက္ မေစာ္ကားအပ္ပါ။ ကိုယ္က မိဘအားေစာ္ကားခဲ့သည္႐ွိေသာ္
က်ေရာက္တဲ့ ျပစ္ဒဏ္ (၁ဝ)မ်ဳိးကို မေမ့မေလ်ာ့မွတ္သားထားႏုိင္ပါေစ။

၁။ ၾကမ္းၾကဳတ္ေသာ ေ၀ဒနာ ခံစားရျခင္း

၂။ ကိုယ္ခႏၶာ ပ်က္စီးျခင္း

၃။ အနာေရာဂါျဖစ္ျခင္း

၄။ ႐ူးသြပ္ျခင္း

၅။ မင္းျပစ္ မင္းဒဏ္သင့္ျခင္း

၆။ အႀကီးအက်ယ္စြပ္စြဲခံရျခင္း

၇။ မိဘ သားသမီး ဇနီးမယားမ်ား ေဆြမ်ိဳးမ်ား ပ်က္စီးျခင္း

၈။ စည္းစိမ္ခ်မ္းသာ ပ်က္စီး ဆံုးရွဳံးျခင္း

၉။ ေနအိမ္စသည့္ မီးေလာင္ျခင္း

၁၀။ ငရဲက်ေရာက္ျခင္း တို႔ပဲျဖစ္ပါတယ္။ အကယ္၍ စိတ္မၾကည္လို႔ မိဘအေပၚ ေလသံမာ (သို႔) ေအာ္ဟစ္မိခဲ့လွ်င္ ျပန္ျပီး ​၀န္ခ်ကန္ေတာ့ပါ။ မိဘမ်ားမ႐ွိေတာ့မွ ေနာင္တရေနမယ့္အစား ႐ွိေနတုန္းေလးမွာ တန္ဖိုးထားတတ္ၾကပါေစ။

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s