ေတာင္ကိုရီးယားႏိုင္ငံဟာ ကမာၻမွာ ကေလးေမြးဖြားမႈႏႈန္းအနိမ့္ဆံုးႏိုင္ငံအျဖစ္ မွတ္တမ္းတင္ခံရ

ေတာင္ကိုရီးယားႏိုင္ငံမွာ ကေလးေမြးၾကဖုိ႔ အစိုးရက တုိက္တြန္းေနေပမယ့္ ကမာၻမွာ ကေလးေမြးဖြားမႈႏႈန္း အနိမ့္ဆံုးႏိုင္ငံတခုအျဖစ္ ဆက္လက္႐ွိေနပါတယ္။

အာ႐ွမွာ စတုတၳစီးပြားေရးအင္အား အႀကီးဆုံးႏုိင္ငံျဖစ္တဲ့ေတာင္ကိုရီးယားႏုိင္ငံက ကေလးေမြးႏႈန္း ပံုမွန္ ျဖစ္ေအာင္ အမ်ဳိးသမီးတေယာက္ရဲ႕သက္တမ္းမွာ အနည္းဆံုး ကေလး ၂ ေယာက္ေလာက္ ေမြးၾကေအာင္ ရည္မွန္းထားတာပါ။ ဒါေပမဲ့ ၂၀၁၈ တတိယေလးလပတ္မွာ ကေလးတေယာက္ႏႈန္းေတာင္ မေမြးၾကဘူးလို႔ လူဦးေရစာရင္းေကာက္ခံတဲ့ပညာ႐ွင္ေတြက ေျပာပါတယ္။ အခုႏႈန္းဟာ ၂၀၀၁ ခုႏွစ္ကတည္းကဆိုရင္ စံခ်ိန္တက္ အနိမ့္ဆံုးျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအေျခအေနဟာ အေတာ္ေလးစိုးရိမ္စရာျဖစ္တယ္လို႔ Seoul ၿမိဳ႕ေတာ္က အမ်ဳိးသမီးတကၠသိုလ္ပါေမာကၡ Dr. Jung Jae-hoon ကေျပာပါတယ္။

တျခား OECD ႏိုင္ငံေတြရဲ႕ ေမြးဖြားႏႈန္းနဲ႔ယွဥ္ရင္ ေတာင္ကိုရီးယားႏိုင္ငံရဲ႕ အမ်ဳိးသမီးတေယာက္မွာ ေမြးဖြား ႏႈန္းက ၁ ေယာက္ေက်ာ္ေလာက္နည္းေနတယ္လို႔ ပါေမာကၡ Jung ကေျပာပါတယ္။ ကေလးစရိတ္ႀကီးျမင့္တာ၊ ေန႔ကေလးထိန္းေက်ာင္းထားဖို႔ အခက္အခဲ႐ွိတာ၊ အလုပ္ခ်ိန္ေတြမ်ားတာ စတဲ့အေျခအေနေတြေၾကာင့္ အမ်ဳိးသမီးေတြ ကေလးသိပ္မေမြးၾကေတာ့တာျဖစ္ပါတယ္။

ကေလးေမြးဖြားႏႈန္းတက္လာေအာင္ ေတာင္ကိုရီးယားအစိုးရက ၿပီးခဲ့တဲ့ ၁၃ ႏွစ္အတြင္း ေဒၚလာ ၁၂၁ ဘီလီယံ သံုးစြဲခဲ့ေပမဲ့ ေအာင္ျမင္ပံုမရပါဘူး။ ဒီႏႈန္းနဲ႔ဆိုရင္ ေတာင္ကိုရီးယား လူဦးေရဟာ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္မွာ စတင္ က်ဆင္းလိမ့္မယ္လုိ႔ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ခန္႔မွန္းထားၾကပါတယ္။

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.