ဘာေၾကာင့္ ေပ်ာ္ရႊင္ေနတဲ့အခ်ိန္ မ်က္ရည္က်ရသလဲ

happy-tears-main.jpg


လူေတြက စိတ္ေပ်ာ္ရႊင္မႈေတြကို ဝမ္းသာျခင္းမ်က္ရည္ေတြနဲ႔ ျဖတ္သန္းၾကရျပီး အဲဒီလို အေျခအေနမ်ဳိးၾကံဳရတဲ့အခါမွာ ငိုေၾကြးျခင္းဟာလည္း ကြ်ႏ္ုပ္တိ႔ုရဲ႕စိတ္ခံစားခ်က္ကို အမွန္တကယ္ သက္သာရာ ရေစတယ္လို႔ ေလ့လာခ်က္တစ္ခုက ဆုိပါတယ္။

စိတ္ေပ်ာ္ရႊင္မႈတအားျပင္းထန္တဲ့အခ်ိန္မွာ မ်က္ရည္ေတြ စီးက်လာပါတယ္။ အဲဒီလိုမ်က္ရည္က်လာတဲ့ခါမွာ လူေတြရဲ႕ စိတ္ခံစားခ်က္က ပုံမွန္အေျခအေနသို႔ ေရာက္သြားဟန္ရိွတယ္လို႔ အေမရိကန္ႏုိင္ငံ ဇီးလ္တကၠသိုလ္က စိတ္ပညာရွင္ Oriana Aragon က ေျပာဆိုခဲ့ပါတယ္။

လူေတြဟာ အဲဒီလို စိတ္ခံစားခ်က္ေဖာ္ျပမႈေတြနဲ႔  မိမိတို႔ရဲ႕စိတ္ခံစားခ်က္ကို ပံုမွန္အေျခအေနသို႔ ျပန္ေရာက္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ၾကတယ္လို႔ သူမက ထပ္ေလာင္းေျပာဆိုခဲ့တယ္။

ခ်စ္စရာအရြယ္ကေလးငယ္ေတြ သို႔မဟုတ္ စစ္ေျမျပင္မွ ျပန္လာတဲ့ စစ္မႈထမ္းကိုယ့္ ခင္ပြန္းန႔ဲ ျပန္လည္ဆုံစည္းတဲ့ ဇနီးမယားတစ္ဦး စတဲ့သူေတြရဲ႕ စိတ္ခံစားမႈဆိုင္ရာ ျဖစ္စဥ္အခ်ဳိ႕ကို ေမးျမန္းခဲ့ျပီး သူတို႔ရဲ႕ တုံ႔ျပန္ခ်က္ေတြကို Aragon နဲ႔ သူ႔လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ေတြက တုိင္းတာမႈျပဳလုပ္ခဲ့ၾကပါတယ္။

အပ်က္သေဘာ တုံ႔ျပန္ေျပာဆိုခဲ့သူေတြ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ခ်င္းစီက ျပင္းထန္တဲ့ စိတ္ခံစားခ်က္ေတြဟာ ပိုျပီး လ်င္လ်င္ျမန္ျမန္ေျပာင္းလဲႏုိင္ခဲ့ၾကပါတယ္။

ျပင္းထန္ျပီး မႏွစ္ျမဳိ႕စရာ စိတ္ခံစားခ်က္ေတြက အေကာင္းဘက္ယိမ္းတဲ့ အျပဳအမူေတြကို ႏုိးဆြေပးႏိုင္တဲ့ သာဓက တစ္ခုလည္းရိွပါတယ္။

ဥပမာ- ခက္ခဲတဲ့အေျခအေန သို႔မဟုတ္ ထိတ္လန္႔တုန္လုပ္ဖြယ္ေကာင္းတဲ့ အေျခအေနေတြနဲ႔ မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္ရင္ဆိုင္လာရတဲ့အခါမွာ စိတ္တုန္လႈပ္မႈေၾကာင့္ျဖစ္လာတ့ဲ ရယ္ေမာမႈေတြ ျဖစ္ေပၚလာတယ္။ အလြန္႔အလြန္ ဝမ္းနည္းရတဲ့ အခ်ိန္မွာလည္း ျပဳံးတတ္ၾကပါတယ္။

လူေတြ ျဖစ္ေန ၾကဳံေနရေပမဲ့ သူတို႔ကိုယ္ သူတို႔ေတာင္ နားမလည္ၾကတဲ့ခုလို အရာေတြကို ေလ့လာေတြ႔ရိွခ်က္အသစ္ေတြက ရွင္းလင္းေဖာ္ျပၾကတယ္လို႔ Aragon က ေျပာဆိုခဲ့တယ္။

Source: Indianexpress


Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.