လူေတြအထင္လြဲမွားေနတတ္တဲ့ အမ်ဳိးသားေတြအေၾကာင္း အမွန္တရားတခ်ဳိ႕


ပေဟဠိဆန္တဲ့ အမ်ဳိးသမီးေတြကို နားလည္သေဘာေပါက္ဖုိ႔ အရမ္းခက္ခဲေပမယ့္ အမ်ဳိးသားေတြအေၾကာင္း သိနားလည္ဖုိ႔ေတာ့ သိပ္အားထုတ္စရာ မလုိပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ ခုခ်ိန္ထိ အမ်ဳိးသားေတြဟာ တခ်ဳိ႕ေနရာေတြမွာ အထင္လြဲခံေနရတုန္းလို႕ က်ြန္ေတာ္ထင္ျမင္မိပါတယ္။ ဥပမာ အမ်ဳိးသားေတြဟာ ရုပ္ရည္ရူပကာအလွအပေနာက္ပဲ တေကာက္ေကာက္လုိက္ၾကတယ္လုိ႔ အမ်ဳိးသမီးေတြ ထင္တတ္ၾကပါတယ္။ ဒါ မွားပါတယ္။ အမ်ဳိးသားေတြ ရုိးရုိးသာမန္အမ်ဳိးသမီးေတြကို ပိုတန္ဖုိးထားတာပါ။

ခုနေျပာသြားသလိုပဲ အမ်ဳိးသားေတြ တလြဲထင္ျမင္ယူဆခံရေနတဲ့ အခ်က္မ်ားစြာ ရိွပါေသးတယ္။ အဲ့ဒါေတြကေတာ့

၁။ အမ်ဳိးသမီးတစ္ေယာက္ စိတ္ဝင္စားမႈ ျပတဲ့အခါ အမ်ဳိးသားေတြ အျမဲတမ္းတုံ႔ျပန္မႈျပဳၾကပါတယ္။ အမ်ဳိးသားေတြရဲ႕ အခ်က္ေပးမႈ လ်စ္လ်ဴရွဴႏိုင္ေပမယ့္ အမ်ဳိးသမီးဘက္မွ စိတ္ဝင္စားမႈျပလာတဲ့အခါမွာ သူမရဲ႕ ခ်ဥ္းကပ္မႈကို ဘယ္ေယာက်္ားမွ လ်စ္လ်ဴရွဴမွာ မဟုတ္ပါဘူး။

၂။ အမ်ဳိးသားေတြ အမ်ဳိးသမီး (၂)မ်ဳိးကုိ စိတ္ဝင္စားၾကတယ္။ ၾကိဳက္ၾကိဳ၊ မၾကိဳက္ၾကိဳက္ အမ်ဳိးသမီးအားလုံးကို ႏွစ္မ်ဳိးႏွစ္စား ခြဲျခားသတ္မွတ္ၾကပါတယ္။ ဆြဲေဆာင္မႈရိွတဲ့အမ်ဳိးသမီးနဲ႔ ရုိးရုိးသာမန္အမ်ဳိးသမီးဆုိျပီးေတာ့ေပါ့။

၃။ ေနာက္ဆုံးေတာ့ အမ်ဳိးသားေတြ ဒုတိယအမ်ဳိးအစားနဲ႔ပဲ အသားက်သြားၾကပါတယ္။ အမ်ဳိးသားေတြဟာ စြဲမက္စရာေကာင္းတဲ့ အမ်ဳိးသမီးမ်ားေနာက္ ေကာက္ေကာက္ပါေအာင္ လုိက္ၾကေပမယ့္ ေနာက္ဆုံးေတာ့ ဂရုစိုက္၊ ခ်စ္ခင္ျပီး အိမ္မႈကိစၥေဆာင္ရြက္ႏုိင္တဲ့ အမ်ဳိးသမီးေတြပဲ ေရြးခ်ယ္သြားၾကပါတယ္။

၄။ အမ်ဳိးသားဘဝ ရုပ္ပုိင္းဆုိင္ရာသာယာမႈေတြ မက္ေမာၾကေပမယ့္ ဘဝလက္တြဲေဖာ္ေရြးခ်ယ္တဲ့အခါ ဒါကို အဆုံးအျဖတ္ေပမယ့္အခ်က္အျဖစ္ ေတာ္ရုံမစဥ္းစားၾကပါဘူး။

၅။ အမ်ဳိးသားေတြ ကတိေပးျပီးတဲ့အရာကို တန္ဖုိးထားၾကပါတယ္။ အခ်ိန္တန္ရင္ အမ်ဳိးသားေတြဟာ ကိုယ့္ကိုယ္ကုိယ္ ထိန္းသြားၾကပါတယ္။ ဟုတ္ပါတယ္။ အမ်ဳိးသားေတြမွာ သစၥာရိွေစတဲ့ ေဟာ္မုန္းနဲ႔ ဇီဝကမၼအေျခအေနတခ်ဳိ႕ရိွပါတယ္။

Ref: Boldsky

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.