မံုရြာၾကက္ေမြးျမဴေရးဇုန္တြင္ ၾကက္ငွက္တုပ္ေကြးေရာဂါပုိးေတြ႕

မံုရြာၾကက္ေမြးျမဴေရးဇုန္တြင္ ၾကက္ငွက္တုပ္ေကြးေရာဂါပုိးေတြ႕——————————–


၂၀၁၅ခုႏွစ္ ေႏြရာသီက ၾကက္ငွက္တုပ္ေတြးေရာဂါ H5N1 ဗိုင္းရပ္စ္ေတြ႕ရွိခဲ့သည့္ မံုရြာၾကက္ေမြးျမဴေရးဇုန္တြင္ ၾကက္ငွက္တုပ္ေကြးေရာဂါ H9N2 ဗိုင္းရပ္စ္ထပ္မံေတြ႕ရွိခဲ့ေၾကာင္း စစ္ကုိင္းတုိင္းေဒသႀကီး အစုိးရအဖြဲ႕က အတည္ျပဳေျပာၾကားသည္။


ၿပီးခဲ့သည့္မတ္လေနာက္ဆံုးပတ္မွစတင္၍ ၾကက္မ်ားပံုမွန္မဟုတ္ေသာေသဆံုးမႈမ်ားရွိလာခဲ့သျဖင့္ မႏၱေလးဓာတ္ခြဲခန္းသို႔ ပို႔ေဆာင္စစ္ေဆးခဲ့ရာမွ ၾကက္ငွက္တုပ္ေကြးေရာဂါ H9N2 ဗိုင္းရပ္စ္ပိုးေတြ႕ရွိျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း စစ္ကုိင္းတိုင္းေဒသၾကီးအစိုးရအဖြဲ႕က အတည္ျပဳေျပာၾကားသည္။

ဧၿပီ ၃ ရက္မွ ၁၅ ရက္အတြင္း ေမြးျမဴေရးဇုန္ရွိ ၾကက္ျခံ ၁၃ျခံမွ ၾကက္မ်ားတြင္ ၾကက္ငွက္တုပ္ေကြးေရာဂါသံသယျဖစ္ဖြယ္ေတြ႕ရွိရသျဖင့္ ၾကက္ေကာင္ေရ ခုနစ္ေထာင္နီးပါး သုတ္သင္ရွင္းလင္းခဲ့ေၾကာင္း ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ကုသေရးဦးစီးဌာန၏ စာရင္းမ်ားအရ သိရသည္။

ယခင္ႏွစ္က ယင္းဇုန္ရွိ ငံုးျခံမ်ားတြင္ H5N1 ေရာဂါစတင္ခဲ့သျဖင့္ ငံုးေမြးျမဴေရးဇုန္အား ခြဲထုတ္၍ ၾကက္ေမြးျမဴေရးဇုန္အျဖစ္သီးသန္႔ထားခဲ့ေသာ္လည္း ယခုႏွစ္တြင္ၾကက္ငွက္တုပ္ေကြးေရာဂါထပ္မံျဖစ္ပြားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

၂၀၁၅ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီလတြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ၾကက္ငွက္တုပ္ေကြးေရာဂါေၾကာင့္ မံုရြာၾကက္၊ ငံုးေမြးျမဴေရးဇုန္တြင္ ၾကက္ေကာင္ေရတစ္သိန္းေလးေသာင္းေက်ာ္ႏွင့္ ငံုးေကာင္ေရ ငါးသိန္းေက်ာ္ကုိ သုတ္သင္ရွင္းလင္းခဲ့ရသည္။
(ပံုစာအညႊန္း – ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ၾကက္ငွက္တုပ္ေကြးျဖစ္ပြားစဥ္က ၾကက္မ်ားကုိ သုတ္သင္ရွင္းလင္းေနျခင္းျဖစ္သည္။)

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.