ေဒါက္တာ ေမ်ာ့

ဒီအေကာင္ရဲ႕ နာမည္က ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ေဒသအေခၚအေ၀ၚအရ “ေမ်ာ့” …အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္”Leech Therapy”လုိ႔ေခၚပါတယ္။
ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ေက်းလက္ေတာရြာ ေဒသ ျမစ္ ေခ်ာင္း မ်ား၌ အမ်ားအျပား ေတြ႔႐ွိႏုိင္ပါတယ္။


ေမ်ာ့ဟာ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ထင္ထားသေလာက္ ေၾကာက္စရာေကာင္းေသာ ထိတ္လန္႔ဖြယ္ေကာင္းေသာ ရြံစရာေကာင္းေသာ အေကာင္တစ္ေကာင္ မဟုတ္တာေတာ့ ယေန႔ေခတ္အဖုိ႔ ေသခ်ာသေလာက္ေျပာဆုိလုိ႔ရေနပါၿပီ…


ေမ်ာ့ဟာ (Treatment of skin diseases)အေရျပားေပၚ၌ ျဖစ္ေပၚတတ္ေသာ ေရာဂါပုိးမႊားမ်ားကုိ ဖယ္႐ွား စုပ္ယူေပးတဲ့ ေဆးဖက္၀င္ အေကာင္တစ္ေကာင္ ျဖစ္လုိ႔ေနပါၿပီ။


ပါးျပင္၌ ၀က္ျခံေပါက္ျခင္း…

ေပြး/၀ဲ ဇက္ေၾကာတက္ျခင္းႏွင့္အေၾကာထုံးေရာဂါမ်ားအတြက္ အထူးေပ်ာက္ကင္းသြားေအာင္ ကုသေပးႏုိင္တဲ့ အေကာင္ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီလုိ ေမ်ာ့တုိ႔ ကြၽတ္တုိဆုိတာက မိမိ၏ ခႏၶာကိုယ္ အေရျပား သန္႔႐ွင္းလတ္ဆတ္ေသာေနရာမ်ား၌ တြယ္ကပ္ေလ့မ႐ွိပဲ မိမိ၏ခႏၶာကုိယ္မွ ထိ့ခုိက္ဒဏ္ရာရ႐ွိထားေသာေနရာႏွင့္အျခားေသာ အေရျပားေရာဂါ႐ွိသည့္ေနရာမ်ား၌တြင္သာ မေကာင္းေသာ ေသြး “မေကာင္းေသာ ပုိမႊား အနာအစာအညစ္အေၾကးမ်ားကုိသာ စုပ္ယူစားသုံးေလ့႐ွိပါတယ္။

အဲဒါေၾကာင့္ ေတာသူ ေတာင္သားမ်ား မိမိ၏ အေရျပားေပၚ႐ွိ အနာမ်ားေပၚ၌ ေမ်ာ့ ကြၽတ္ မ်ားတြယ္ကပ္ေနပါက အႏၱာရာယ္မျဖစ္ႏုိင္ပါက ခ်က္ျခင္းမဖယ္႐ွားျပစ္ပါနဲ႔..မီးနစ္ နာရီ အတန္ၾကာမွ ျဖစ္႐ွားျပစ္ပါ။မိမိ၏ အေရျပား ေရာဂါမ်ား အျမန္ဆုံး ေပ်ာက္ကင္းသက္သာ သြားပါလိမ့္မည္ ဆုိသည့္အေၾကာင္း ဘ၀ခါးခါးမွ ေဖာ္ျပေပးလုိက္ပါတယ္။

(မွတ္ခ်က္)ထုိင္းႏုိင္ငံတုိ႔ မေလး႐ွားႏုိင္ငံတုိ႔မွာ ဒီနည္းအတုိင္း သြားေရာက္ကုသပါက ေငြကုန္ေၾကးက် မ်ားမွာျဖစ္ပါတယ္။

ေက်းဇူးတင္ပါတယ္.. ..

ဘ၀ခါးခါး✏

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.