ေဆးလိပ္မျဖတ္ႏုိင္ၾကသူမ်ားအတြက္အဆုတ္သန္႔ရွင္းနည္း

  
ေဆးလိပ္ေသာက္ျခင္းမွာ က်န္းမာေရးကို ဆိုးရြားစြာထိခိုက္ေစႏုိင္သည္ကို သိၾကေသာ္လည္း ေဆးလိပ္စြဲေနၿပီး ေဆးလိပ္မျဖတ္ႏုိင္ၾကသူမ်ားအတြက္ အဆုတ္သန္႔ရွင္းနည္း (ဝါ) အဆုတ္တြင္ကပ္ေနေသာ နီကိုတင္းေဆးခ်ဳိး၊ ေဆးေခ်း(ေၾကး)မ်ား ကြာက်ေစသည္႕နည္းကို တင္ျပအပ္ပါသည္။ ထို႔အျပင္ ေဆးလိပ္စြဲၿမဲစြာ ေသာက္သံုးခဲ႔ၿပီး ေဆးလိပ္ျဖတ္သူမ်ားလည္း အဆုတ္ သန္႔ရွင္းေအာင္ ျပဳလုပ္ရန္ သင္႔ေလွ်ာ္ေသာနည္း ျဖစ္ပါသည္။ နည္းစနစ္မွာ ေအာက္ပါနည္းျဖင္႔ ျပဳလုပ္ရပါမည္-

လူတိုင္းနီးပါးသိရွိေသာ ေလာက္ေသပင္မွ ေလာက္ေသရြက္ (၅) က်ပ္သား ခူးယူၿပီး ေရမတ္ခြက္ သံုးခြက္ႏွင္႔ ျပဳတ္က်ဳိပါ။ေ
ရမတ္ခြက္တစ္ခြက္စာက်န္လွ်င္ အေအးခံစစ္ယူၿပီး ထိုျပဳတ္ရည္အား တစ္ေန႔တည္း ကုန္ေအာင္ ေသာက္ေပးပါ။

ထိုသို႔ (၅) ရက္ဆက္တိုက္ေသာက္ေပးလွ်င္ ေဆးခ်ဳိး၊ ေဆးေခ်း(ေၾကး) မ်ားကြာက်ၿပီး အဆုတ္သန္႔ရွင္းသြားပါလိမ္႔မည္။ ဆယ္ရက္ခန္႔အထိ ဆက္တိုက္ ျပဳလုပ္ ေသာက္ႏိုင္ပါသည္။
ေဆးခ်ဳိး(ေၾကး) မ်ား ကြာက်သြားလွ်င္ အသက္ရွဴ ၍ ပိုမိုေကာင္းမြန္ လာၿပီး သိသာစြာ လန္းဆန္း ေပါ႔ပါး လာပါလိမ္႔မည္။
အထက္ပါနည္းစနစ္က အဆုတ္တြင္ အနာေပါက္သူ၊ တီဘီေရာဂါကိုပင္ တစ္လမွ သံုးလအထိ ဆက္တိုက္မွန္မွန္ ေသာက္ေပးျခင္းျဖင္႔ အဆုတ္နာေရာဂါ သက္သာေပ်ာက္ကင္းသူ ရွိခဲ႔ပါသည္။
ထို႔အျပင္ မည္သည္႕ေဘးထြက္ဆိုးက်ဳိးမွ်မရွိဘဲ အဆုတ္ကို စင္ၾကယ္ ေကာင္းမြန္ေစပါသည္။

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.