ပါးစပ္ေဆာ့မိသူမ်ား[စ/ဆံုး]

1q.jpg

[1]

“ေဟ်ာင့္ေဒ,ငါ့ဂစ္တာျပန္ရႊိဳင္းၿပီးၿပီ”
“အေဟ::::::::တကယ္လား ငႏိုင္”
“တကယ္ဟ,အာ့ဆိုေတာ့ ခုငါေသာက္
တဲ့စားတဲ့ဟာေတြမင္းတို႔စုရွင္းေပး”
“ရွင္းေပးတယ္,ရွင္းေပးတယ္”
“ဒါနဲ႔,,,အေတာ္ပဲ,ငါ(,,,,,,,)အေဆာင္က
ေဆာ္ေလးကိုညေနကဝင္လံုးထားတယ္,
အေျခအေနလဲမဆိုးဘူးဟ,ဒီညအဲ့အ
ေဆာင္ေရွ႕သြားၾကရေအာင္”
“ေအးေလ,သြားၾကတာေပါ့,သီခ်င္းလဲႀကိဳ
ေရြးထား,ဆိုမဲ့ခ်ိန္မွဟိုဟာလိုလို,ဒီဟာ
လိုလို တိုင္ပတ္မေနနဲ႔,တီးရတဲ့သူfeel
ငုတ္တယ္”
“ေအးပါဟ,စိတ္ခ်,ခုတစ္ခါတည္းေရြးၾက
ရေအာင္”
ထိုအခ်ိန္စကားဝိုင္းထဲ၌တစ္ခြန္းတစ္ေလမၽွဝင္မေျပာဘဲတစ္ခ်ိန္လံုးႏႈတ္ဆိတ္ေန
ေသာ’ေအာင္ႀကီး’မွ,
“သူရိန္’ပါရင္ ပိုေပ်ာ္စရာေကာင္း
မွာပဲေနာ္,သတိရတယ္ကြာ”
‘ေအာင္ႀကီး’၏စကားေၾကာင့္စကားဝိုင္း
တစ္ခုလံုးေခတၱမၽွၿငိမ္က်သြားေလေတာ့
သည္။’ငႏိုင္’မွစကားလမ္းေၾကာင္းလႊဲ၍
“ကဲ,,,သီခ်င္းေရြးရင္းအစီအစဥ္ဆြဲၾကရ
ေအာင္”
ထိုသို႔ေျပာလိုက္မွသာတိတ္ဆိတ္ေနေသာစကားဝိုင္းမွာလႈပ္လႈပ္ရွားရွားျဖင့္ျပန္
လည္အသက္ဝင္လာေလေတာ့သည္။

သို႔ႏွင့္’ငႏိုင္’တို႔သူငယ္ခ်င္းတစ္စု ထိုင္ေန
ၾကလက္ဖက္ရည္ဆိုင္၌ေခါင္းခ်င္းဆိုင္ၾက
ကာညဘက္,အေဆာင္ေရွ႕ဂစ္တာသြား
တီးရန္အစီအစဥ္ဆြဲေလေတာ့သည္။

လြန္ခဲ့ေသာ(၃)ႏွစ္ခန္႔က၄င္းတို႔သူငယ္ခ်င္းအုပ္စုထဲတြင္,ငႏိုင္,ေအာင္ႀကီး,ေက်ာ္စိုး
,သူရိန္တို႔(၄)ေယာက္ရွိၾကၿပီးယခုအခါတြင္ေတာ့’သူရိန္’ဆံုးပါးသြားသျဖင့္က်န္သူ
(၃)ေယာက္သာက်န္ရွိေလေတာ့သည္။

‘သူရိန္’ေသတဲ့ည————-

ထိုညသည္ခ်မ္းစိမ့္သည့္ေဆာင္းတစ္ည
ျဖစ္၍အေဆာင္ေရွ႕ဂစ္တာတီးသူအမ်ားဖို႔
အခ်မ္းဒဏ္နဲ႔အေအးဒဏ္ကိုခုခံရန္အရက္ကေလးနဲနဲပါးပါးမွီဝဲၾကေလ့ရွိရာ,
၄င္းတို႔သူငယ္ခ်င္းတစ္စုလည္းထိုနည္းတူ
ပင္ျဖစ္ေခ်သည္။သီခ်င္း(၁၀)ပုဒ္ခန္႔ၿပီး
သြားေသာအခ်ိန္,
“သားႀကီးတို႔,,အမူးျပန္ေျပသြားၿပီကြာ,
ဆိုရတာfeelမလာေတာ့ဘူး,က်န္ေသး
လား”
“မက်န္ေတာ့ဘူး’သူရိန္’,ခုနလက္က်န္ကို
‘ငႏိုင္’ျဖတ္လိုက္တယ္,အကုန္ေျပာင္ၿပီ”
“ခြီးတဲ့မွကြာ,ငါ့အေၾကာင္းလဲသိရဲ႕သားနဲ႔,
ငါကနဲနဲဝင္ၿပီးရင္မရေတာ့ဘူး,ထပ္သြား
ဝယ္မယ္ကြာ”
“ခုခ်ိန္သြားဝယ္ေတာ့ဆိုင္ကမင့္ပေထြးေ
တြကရိုက္ထုတ္မွာေပါ့ဟ,အခ်ိန္လဲၾက
ည့္ဦး,(၁၁)ေတာင္ေက်ာ္ၿပီ”
“အာ့ဆိုျပန္လစ္ၾကရေအာင္ကြာ”
“မျပန္ပါဘူး,ဒီညမွဆိုရတာလမိုင္းကပ္
တာဟ,ေအးေဆးေပါ့ကြာ မင္းကလဲ”
“$ျပႆ နာပဲကြာ,ငါမေနႏိုင္ေတာ့ဘူး,
ငါဖန္ၾကည့္ဦးမယ္”
အမွန္မွာ’သူရိန္’သည္ျပည့္စံုေသာမိသား
စုမွဆင္းသက္ခဲ့သူျဖစ္ၿပီးမိဘေဆြမ်ိဳးမ်ားကအလိုလိုက္ထားသျဖင့္အရက္အျပင္
ေဆးေျခာက္ပါဆြဲေနသူျဖစ္ရာ အရက္ကု
န္သြားသျဖင့္က်န္သည့္တစ္မ်ိဳးႏွင့္မိမိစိတ္
အားေျဖသိမ့္ရန္ဖုန္းထုတ္၍ေဆးေျခာက္
ေရာင္းဝယ္သူအသိရွိရာဖုန္းဆက္ေလေတာ့သည္။
“ဟဲလို,ကၽြန္ေတာ္’သူရိန္’ပါ,ဟိုေလ
ကၽြန္ေတာ္လမ္းေၾကာင္းတက္ခ်င္လို႔ဗ်ာ,
တစ္ျပားဖိုးေလာက္ပါပဲ,ကၽြန္ေတာ္မေန
ႏိုင္ေတာ့ဘူး,ယင္း’ထေနၿပီ”
တစ္ဖက္ကျပန္ေျပာသည္မွာခုရက္ပိုင္းအ
ဖမ္းအဆီးမ်ားေန၍ပိုက္ဆံလက္ငင္းေခ်ႏို
င္မွသာပစၥည္းေပးမည္ဟုသိရၿပီး,
“ေက်ာ္စိုး,မင္းတို႔မွာ၁ေသာင္းေလာက္က်
န္ေသးလား”
“မက်န္ေတာ့ဘူးကြ,၃ေယာက္ေပါင္းမွ
၄ေထာင္ေတာင္မျပည့္ေတာ့ဘူး”
“ဟာကြာ,,,ျပႆ နာပဲ,ၾကာတယ္ကြာ,ငါ့
ကိုခဏေစာင့္,ငါအိမ္ျပန္ၿပီးပိုက္ဆံျပန္
ဆြဲလိုက္ဦးမယ္”
“ေအး,ေအး မၾကာေစနဲ႔ေနာ္,ဂရုလဲစိုက္
ဦး,အဆင္ေျပရင္ မင္းအေဖရဲ႕ပုလင္းပါ
တစ္ခါတည္းဆြဲခဲ့ကြာ,ဒီမွာရိကၡာျပတ္ၿပီ”
“ေအးပါ,အဆင္ေျပရင္ငါဖန္ခဲ့မယ္,လစ္
ၿပီ ေဟ်ာင့္”

ထို႔ေနာက္ဆိုင္ကယ္ေပၚကပ်ာကယာတက္၍ေမာင္းထြက္သြားေသာ’သူရိန္’၏ရုပ္
ပံုမွာသူတို႔သူငယ္ခ်င္းမ်ားျမင္လိုက္ရသည့္
ေနာက္ဆံုးျမင္ကြင္းဟုမၾကာေသာမိနစ္ပိုင္း၌သိရွိခဲ့ရေလေတာ့သည္။

[2]

“ေဝဒနာေတြရုပ္သိမ္းပါဦ::::::::::::::::
(ေဝဒနာေတြရုပ္သိမ္းဦး)
ဒီကမၻာကိုအေရာင္ေျပာင္းပါ အခ်စ္ရာ
(ဒီကမၻာကိုအေရာင္ေျပာင္းဦး)
ကိုယ္ေနခ်င္တာ,,,,,,”
“ငင့္,ယီးမို႔လို႔ဂစ္တာတီးတာရပ္လိုက္တာ
လား ငႏိုင္ရ,ဒီမွာတန္းလန္းႀကီး”
“ငါ,ငါ,ငါ့ဆံပင္ကိုေနာက္ကေနတစ္ေယာ
က္ေယာက္လာေဆာင့္ဆြဲလို႔,လွည့္ၾက
ည့္ေတာ့အရိပ္တစ္ခုေျပးသြားတာ,ၾကည့္
ေနရင္းေပ်ာက္သြားတယ္ဟ,ခုမွေသခ်ာ
စဥ္းစားၾကည့္တာ’သူရိန္႔’ပံုစံနဲ႔ဆင္ေနသ
လိုပဲ”
“ဟိုႏြား,ေနာက္တာလားမသိဘူး”
“မျဖစ္ႏိုင္ဘူး ေအာင္ႀကီး,ေျပးတဲ့အရွိန္
ကအရမ္းျမန္တယ္,လွစ္ကနဲပဲ,ၾကည့္
ေနရင္းနဲ႔ကိုေပ်ာက္သြားတာဟ”
ထိုစဥ္’ေက်ာ္စိုး’၏ဟန္းဖုန္းျမည္လာၿပီး,
“ငါ့အစ္မကြ,အိမ္မွာဘိုးေတာ္ေသာင္းက်
န္းေနလို႔ျပန္ေခၚတာလားမသိဘူး”
ေျပာေျပာဆိုဆိုဖုန္းကိုင္၍တစ္ဖက္မွစကားမ်ားအားမ်က္လံုးအျပဴးသား,ပါးစပ္အ
ေဟာင္းသားနဲ႔နားေထာင္ေနေသာ’ေအာင္ႀကီး’၏ပံုစံမွာထူးဆန္းေန၍,
“ေဟ်ာင့္,ဘာတဲ့လဲ”
“သူ,သူရိန္ ေသၿပီတဲ့”
“ဘာာာ!”
‘ငႏိုင္’နဲ႔’ေအာင္ႀကီး’ဆီမွအာေမဋိတ္အသံႀကီးတစ္ၿပိဳင္တည္းထြက္လာၿပီးေနာက္,
အသီးသီးဆိုင္ကယ္အားခြ၍’သူရိန္႔’အိမ္
ရွိရာသို႔သုတ္ေခ်တင္ေလေတာ့သည္။

ညသန္းေခါင္ခ်ိန္ႀကီးေတာင္,သူရိန္’တို႔အိမ္ေရွ႕၌လူမ်ားအံုးအံုးကၽြက္ကၽြက္ျဖစ္ေန
ၿပီး ဆူဆူညံညံအသံမ်ားၾကားမွ’စူးစူးဝါးဝါ
‘တိုးထြက္လာေသာ’သူရိန္႔’အေမနဲ႔အစ္မ
တို႔၏ငိုသံမ်ားေၾကာင့္၄င္းတို႔သူငယ္ခ်င္း’သူရိန္’ေသဆံုးၿပီျဖစ္ေၾကာင္းယံုၾကည္လက္ခံလိုက္ရေလေတာ့သည္။

အိမ္ေပၚသို႔ေျပးတက္သြားၾကၿပီး,’သူရိန္႔’
အခန္းတံခါးအားဆြဲဖြင့္ဖြင့္ခ်င္းျမင္လိုက္ရ
သည္မွာကား,
ထုပ္တန္း၌ႏိုင္လြန္ႀကိဳးျဖင့္ႀကိဳးကြင္းတစ္ခု
ျပဳလုပ္ၿပီးထိုကြင္း၌စြပ္၍ႀကိဳးဆြဲခ်ကာအဆံုးစီရင္သြားေသာ’သူရိန္႔’၏ေၾကာက္မက္ဖြယ္အေလာင္းႀကီးမွာတြဲလြဲႀကီးျဖစ္လ်က္ပင္,
သူတို႔ကိုျမင္သည္ႏွင့္’သူရိန္႔’အေမႏွင့္အစ္မတို႔မွာ’သူရိန္’ခုလိုပ်က္စီးရျခင္းမွာသူတို႔ေၾကာင့္ဟုစြပ္စြဲေျပာဆိုျပစ္တင္ေနသ
ျဖင့္ဘာမၽွျပန္လည္ေခ်ပမေနေတာ့ဘဲျပန္
လာခဲ့ၾကေလေတာ့သည္။သို႔ေသာ္အိပ္
ယာထဲေရာက္သည့္တိုင္’သူရိန္႔’၏မ်က္လံုးႀကီးျပဴးကာလၽွာႀကီးတစ္လစ္ထြက္လၽွက္ေလထဲ၌တြဲေလာင္းႀကီးျဖစ္ေနေသာပံု
စံႀကီးအားျမင္ေယာင္ေနၾကဆဲပင္,
ေနာက္တစ္ေန႔မွသိရသည္မွာ’သူရိန္’ေသ
ဆံုးရျခင္းမွာသူ႔အားပိုက္ဆံမေပးသျဖင့္
အိမ္နဲ႔စကားမ်ားကာဤသို႔ျပဳလုပ္ရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းပင္,,
ေနာက္ေန႔မ်ား၌’သူရိန္’မကၽြတ္မလြတ္ဘဲ
ေျခာက္သည္ဟူသည့္သတင္းမ်ားမွာနားနဲ႔
မဆံ့ေအာင္ပင္,
နဂိုတည္းကခပ္ေပေပလူငယ္တစ္ေယာက္ျဖစ္ရာမေက်နပ္ခ်က္ျဖင့္ေသသြားေသာ
ေၾကာင့္ပို၍ဆိုးသြမ္းၿပီးအိမ္၌အသုဘဖဲဝိုင္းလုပ္၍မရေလာက္ေအာင္ပင္ေသာင္းက်န္းေလေတာ့သည္။
မီးခလုတ္မ်ားအားမွိတ္လိုက္ဖြင့္လိုက္လုပ္
ျခင္း, ေနာက္ေဖးပန္းကန္စင္ရွိပန္းကန္
မ်ားအားရိုက္ခြဲျခင္း, အိမ္အႏွံ႔ပတ္လည္
ေျပး၍ဆူညံသံမ်ားေပးျခင္း, မခံမရပ္ႏိုင္
ေလာက္ေအာင္အပုတ္နံ႔မ်ားေပးသည္ထိ
ပင္ေသာင္းက်န္းေခ်ရာမိသားစုမ်ား,ေဆြမ်ိဳးမ်ားႏွင့္အိမ္နီးခ်င္းအနဲငယ္မွအပ,အျပင္လူသိပ္မရွိေခ်။
ဆံုးၿပီး(၄)လေလာက္ၾကာသည့္အခ်ိန္,
‘ေအာင္ႀကီး’တစ္ေယာက္တည္းညဘက္
အရက္မူးၿပီးဆိုင္ကယ္ေမာင္းလာစဥ္,
“ဟာ,ေရွ႕,ေရွ႕မွာ အာ:::::::::::::: ”
လမ္းခ်ိဳးတစ္ခုသို႔အေကြ႕,အရွိန္လြန္ၿပီး
နံေဘးရွိအေဆာက္အဦးတစ္ခုဆီသို႔ဦး
တည္သြားသျဖင့္ ကိစၥတံုးၿပီ’ဟုေတြးကာ
လက္ကိုင္အားက်စ္ေနေအာင္ဆုပ္ထားၿပီး
မ်က္လံုးအားစံုမွိတ္ထားလိုက္ေတာ့သည္။
သို႔ေသာ္ အံ့ဩဖို႔ေကာင္းသည္မွာ,
ဆိုင္ကယ္အားေနာက္မွတစ္ေယာက္ဆြဲ
ထားသကဲ့သို႔ ဆိုင္ကယ္မွာေနရာ၌ရပ္ေန
သည္ကိုေတြ႕ရ၍ေနာက္သို႔အထူးအဆန္း
သဖြယ္လွည့္ၾကည့္ရာ,
မ်က္လံုးမ်ားျပဴးထြက္ကာလၽွာႀကီးအဆမတန္တြဲေလာင္းက်လၽွက္မ်က္ႏွာႀကီးမွာလဲ
ေဖာင္းကားေနေသာ’သူရိန္႔’၏ေၾကာက္မ
က္ဖြယ္သ႑ာန္,သို႔ေသာ္ ဆိုင္ကယ္ေနာ
က္ထိုင္ခံုမွလက္ကိုင္ကြင္းအားတင္းက်ပ္
စြာဆုပ္ကိုင္ထားသည္ကိုလဲေတြ႕ရေလ
ေတာ့သည္။

[3]

“အာ::::::::::::::::”
ျမင္လိုက္ရသည့္ျမင္ကြင္းေၾကာင့္’ေအာင္
ႀကီး’လိပ္ျပာလြင့္မတတ္ျဖစ္သြားကာေန
ရာ၌ပင္သတိလစ္ေမ့ေျမာသြားေလေတာ့
သည္။မနက္ေရာက္ေသာ္’ေအာင္ႀကီး’
သရဲေျခာက္ခံရသည့္သတင္းနဲ႔အတူ’သူရိန္’မကၽြတ္လြတ္ေသးေသာသတင္းမွာလဲ
ပ်ံ႕ႏွံ႔သြားေလေတာ့သည္။ေနာက္ပိုင္း,
ပရိတ္ရြတ္အမၽွအတန္းေဝမွ’သူရိန္’ေျခာက္လွန္႔သည့္သတင္းမ်ားမၾကားရေတာ့ျခင္းပင္။

“ေဟ်ာင့္,ဂစ္တာမတီးခင္အရွိန္ေလးအ
ရင္တင္သြားၾကရေအာင္”
“ေအး,ေကာင္းတယ္”
(၃)ေယာက္သားတစ္ေတာင့္က်သည္အထိေသာက္ၿပီးအစိတ္ျပားတစ္ျပားအားအရံအေနႏွင့္ပါဆယ္ဆြဲကာ’ေက်ာ္စိုး’ေကာင္မေလးရွိရာအေဆာင္သို႔ထြက္ခဲ့ၾကေလ
ေတာ့သည္။
အေဆာင္ေရွ႕ရွိဂစ္တာတီးမည့္ခံုတန္းေပၚ
၌လူတစ္ေယာက္ထိုင္ကာေဆးလိပ္ေသာ
က္ေနေၾကာင္းကို’ရဲကနဲ’ျဖစ္သြားေသာေဆးလိပ္မီးနဲ႔အတူေတြ႕လိုက္ရၿပီး,
“ေနရာဦးထားတာလားမသိဘူးကြာ”
“ေအးကြာ,ေက်ာ္စိုး’ဘယ္လိုလုပ္မလဲ”
“အကူညီေတာင္းၾကည့္မယ္ကြာ,ငါ့
ေကာင္မေလးကိုဒီညလာတီးမယ္လို႔
ေျပာခဲ့တာကြ,ေနရာေတာ့မေရႊ႕ႏိုင္ဘူး”
“ေအး,အဲ့ဒါဆိုလဲေျပာၾကည့္ၾကတာေပါ့”
(၃)ေယာက္သားထိုေနရာသို႔ေလၽွာက္ခဲ့
ၾကရာအနီးေရာက္ေသာ္မည္သူမၽွရွိမေန
ေၾကာင္းေတြ႕ရ၍အံ့ဩျခင္းမ်ားစြာနဲ႔အတူ
အနဲငယ္တုန္လႈပ္သြားၾကေလေတာ့သည္
။’ငႏိုင္’မွ,
“သူ,သူရိန္’လားမသိဘူး”
“ဟမ္!မင္းဘာေျပာလိုက္တာ”
“သူရိန္’နဲ႔တူသလိုပဲကြာ ဆံပင္ကလဲအရွ
ည္နဲ႔ဆိုေတာ့”
“ေကာင္းတာေပါ့ကြ,ငါ့ေကာင္ႀကီးနဲ႔တူတူ
မေသာက္ရတာေတာ္ေတာ္ၾကာၿပီ,ဘာပဲ
ျဖစ္ျဖစ္ဒီေကာင့္ကိုဒီညအေဖာ္ေခၚထား
ရမယ္”
ထိုစဥ္အနီးရွိသစ္ပင္ခ်ံဳပုတ္မ်ားမွာေလမတိုက္ဘဲယိမ္းထိုးလႈပ္ရမ္းသြားၾကၿပီးသူတို႔(၃)ေယာက္ရွိရာအားၾကည့္၍ေခြးမ်ား
ထိုးေဟာင္ေနၾကသျဖင့္,ခဲမ်ားနဲ႔ထုကာ
ခံုတန္း၌ထိုင္၍ဂစ္တာတီးရန္ျပင္ၾကေလ
ေတာ့သည္။ထို႔ေနာက္’ငႏိုင္’မွအသင့္ပါ
လာေသာအရက္ႏွင့္အျမည္းမ်ားအားခ်
ကာ,
“သူရိန္’ေရ,သူငယ္ခ်င္း ငါတို႔နဲ႔လာေသာ
က္ကြာ,ေရာ့ ဒီမွာမင္းအတြက္တစ္ခြက္
ငွဲ႔ေပးထားတယ္”
ေျပာအၿပီးသူ႔အတြက္လဲတစ္ခြက္ငွဲ႔၍ေသာက္ရင္းဂစ္တာဝိုင္းအားစ,ေလေတာ့
သည္။သူတို႔နံေဘးရွိ’သူရိန္႔’အတြက္ငွဲ႔
ထားေသာခြက္နဲ႔အရက္ပုလင္းျပားထဲက
အရက္မ်ားမွာတျဖည္းျဖည္းေလ်ာ့နဲသြား
ၿပီးေနာက္ဆံုးကုန္စင္သည္အထိျဖစ္သြား
သည္ကိုေတာ့မသိလိုက္ၾကေခ်။
သီခ်င္း(၁၅)ပုဒ္ခန္႔မၽွဆက္တိုက္တီးဆိုၾကၿပီးေသာအခ်ိန္တြင္,
“ငေနာင္,ခဏနားမယ္ကြာ,အရွိန္ေလးနဲ
နဲျပန္တင္ၾကရေအာင္”
“ခ်ကြာ”
အရက္ပုလင္းအားၾကည့္ၾကည့္ေသာ္တစ္
စက္မၽွရွိမေနဘဲခုနေထာင္ထားသည့္အ
တိုင္းေျခရာလက္ရာမပ်က္က်န္ရွိေနေသာ
ပုလင္းအခြံႀကီးကိုသာေတြ႕ရၿပီးအံ့ဩေန
ၾကစဥ္,
“ေဒါင္,ဒင္ ဒင္,ေဒါင္::::::::::”
အရက္ေသာက္ရန္အတြက္နံေဘးတြင္ခ်
ထားေသာဂစ္တာမွႀကိဳးမ်ားမွာတစ္စံုတစ္
ေယာက္တီးခတ္ေနသကဲ့သို႔အသံမ်ားအ
ဆက္မျပတ္ထြက္ေပၚလာေသာေၾကာင့္
ထိုဂစ္တာအားၾကက္ေသ,ေသ၍ၾကည့္
ေနမိၾကေတာ့သည္။ထိုစဥ္,,
“ေထာက္,ေထာက္,ေထာက္,,,,,,,”
ဂစ္တာရွိႀကိဳးေျခာက္ႀကိဳးစလံုးမွာတစ္ေယာက္ေယာက္ကျဖတ္ေတာက္ပစ္သကဲ့
သို႔တစ္ေခ်ာင္းၿပီးတစ္ေခ်ာင္းျပတ္ထြက္ကုန္ၾကေလရာ ထိုျမင္ကြင္းအားၾကည့္ေနရင္
ေခါင္းေမႊးမ်ားေထာင္ကုန္သည္အထိထိတ္လန္႔တုန္လႈပ္သြားၾကေပေတာ့သည္။
‘ငႏိုင့္’ပုခံုးအားအေပၚမွတစ္စံုတစ္ေယာက္ကလက္နဲ႔ဖိထားသလိုျဖစ္ေနသျဖင့္,
နံေဘးသို႔ၾကည့္ၾကည့္ရာ,သူ႔ကဲ့သို႔ပင္ေၾကာက္လန္႔ၿပီးတစ္ေယာက္နဲ႔တစ္ေယာက္
ပူးကပ္ေနၾကေသာ’ေအာင္ႀကီး’နဲ႔’ေက်ာ္
စိုး’,ဒါဆို လက္တင္ထားေသာသူက,,,?
‘ငေနာင္’လဲအေပၚသို႔မရဲတရဲေမာ့ၾကည့္
ရာ,သူ႔အားငံု႔ၾကည့္ေနေသာ’သူရိန္႔’၏
ေၾကာက္မက္ဖြယ္မ်က္ႏွာႀကီး,
“ေအာင္မယ္ေလးဗ်,သရဲဗ်ိဳ::::::::::::::”
ဟုခုႏွစ္သံခ်ီဟစ္လၽွက္ဖေနာင့္နဲ႔တင္ပါးတစ္သားက်ေအာင္ေျပးေလေတာ့သည္။
မေရွးမေႏွာင္းမွာပင္, က်န္ခဲ့ေသာ’ေအာင္
ႀကီး’နဲ႔’ေက်ာ္စိုး’တို႔ႏွစ္ေယာက္လဲ’ငႏိုင္’
ကဲ့သို႔ပင္ေၾကာက္လန္႔တၾကားေျပးေလ
ေတာ့သည္။

ေနာက္ေန႔မ်ား၌ ထိုသတင္းေၾကာင့္
‘သူရိန္’မကၽြတ္လြတ္ေသးေၾကာင္းသိရွိရ
ေသာမိသားစုမွာစိတ္မေကာင္းမ်ားစြာျဖစ္ရၿပီး,မူးမူးရူးရူးနဲ႔ပါးစပ္ေဆာ့မိၾကေသာ
‘ငႏိုင္’,’ေအာင္ႀကီး’ နဲ႔ ‘ေက်ာ္စိုး’တို႔(၃)
ေယာက္မွာေတာ့(၇)ရက္ေလာက္ၾကာသည္အထိေၾကာက္ဖ်ားဖ်ားကာအိပ္ယာထဲ
လဲေနၾကရေၾကာင္း,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

#Harley
The End။ ။8:40pm(29/7/2016)
Thanks a lot for reading!

#မွတ္ခ်က္။ ။ မိမိ၏ကိုယ္ေတြ႕ျဖစ္ရပ္မွန္အားေျပာျပ
၍ဇာတ္လမ္းတြင္တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းအသံုးျပဳရန္ခြင့္ေပး
ေသာ GP ထဲမွ ညီငယ္တစ္ေယာက္အားေက်းဇူးအထူး
တင္ရွိပါေၾကာင္း။

Writer’ Harley Daffodillx

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.