မိန္းမေကာင္း ၊ မိန္းမျမတ္အဂၤါ (၈)မ်ိဳး


(၁)ထမင္းစားေသာအခါ မိခင္ကဲ႔သို ့လုပ္ေက်ြးေသာမိန္းမ။

(၂)လင္သားကို အဝတ္စားျပဳျပင္ေပးတတ္ေသာမိန္းမ။

(၃)ေဘးအႏၲရာယ္ၾကဳံေသာအခါ တိုင္ပင္၍ ရေသာမိန္းမ။

(၄)”က်ြန္” မကဲ႔သို ့လုပ္ေက်ြးတက္ေသာမိန္းမ။

(၅)လင္သားကို ေမာင္ကဲ႔သို ့ရွက္ေၾကာက္ရုိေသေလးစားတက္ေသာမိန္းမ။

(၆)လင္သား၏အလိုကိုလိုက္၍ သည္းခံႏိုင္ေသာမိန္းမ။

(၇)ေမြ႔ေလ်ာ္ေပ်ာ္ဘြယ္မ်ားကို ျပဳတက္ေသာမိန္းမ။

(၈)အေရာင္အဆင္းရွိရွိ လွလွပပျပဳျပင္ေနထိုင္တက္ေသာမိန္းမ’

မွတ္ခ်က္ ဖတ္ရႈေလ့လာမိေသာအရာမ်ားမွၿပန္လည္မ်ွေဝသည္။

Than Naing Tun

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.