ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ႏိုင္ငံျခားေရး မူဝါဒအား ရွင္းလင္းေျပာၾကားမည္

  
ေနျပည္ေတာ္ ဧၿပီ ၂၀

ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ဧၿပီ ၂၂ ရက္ မြန္းလြဲ၂ နာရီတြင္ ႏိုင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီးဌာန၌ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဆိုင္ရာ ျပည္တြင္းျပည္ပ အေျခစိုက္ သံတမန္မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံ ၍ ျမန္မာ ႏိုင္ငံ၏ ႏိုင္ငံျခားေရး မူဝါဒႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းၿပီး ရွင္းလင္းေျပာၾကား မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ႏိုင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီးဌာန ႏိုင္ငံေရးရာ ဦးစီးဌာနမွ ဒုတိယၫႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္ ဦးကိုကိုရွိန္ ကေျပာၾကားသည္။
သံတမန္ေတြနဲ႔ ေတြ႕ဆုံရွင္းလင္းပြဲကို တက္ေရာက္ဖို႔ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ အေျခစိုက္သံ႐ုံး ၄၆ ႐ုံး၊ ကုလသမဂၢဌာေန ကိုယ္စားလွယ္႐ုံး တစ္႐ုံးနဲ႔ ျပည္ပအေျခစိုက္သံ႐ုံး ၄၆ ႐ုံး စုစုေပါင္း ၉၃ ႐ုံးကို ဖိတ္ၾကားခဲ့ရာမွာ ယေန႔ အခ်ိန္အထိ သံ႐ုံး ၇၃ ႐ုံးမွ ပါဝင္တက္ေရာက္ၾက မယ္လို႔ ျပန္ၾကား ထားပါတယ္။ အဲဒီမွာ သံအမတ္ႀကီးမ်ား သို႔မဟုတ္ ဒုတိယသံ႐ုံး အႀကီးအကဲမ်ား ပါဝင္ တက္ေရာက္ၾကမွာ ျဖစ္ပါ တယ္ဟု ဒုတိယၫႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္ ဦးကိုကိုရွိန္က ေျပာၾကားသည္။

  
ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ႏိုင္ငံျခားေရးမူဝါဒဟာ မိမိႏိုင္ငံရဲ႕ အမ်ိဳးသားအက်ိဳး စီးပြားကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ ေဖာ္ေဆာင္တာျဖစ္ၿပီး အမ်ိဳးသားလုံၿခဳံေရး၊ အမ်ိဳးသား စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး၊ တရားမၽွတၿပီး တည္ၿငိမ္ ေအးခ်မ္းတဲ့ ကမၻာ့ ပတ္ဝန္းက်င္ တိုးတက္ျဖစ္ထြန္းေရးကို ဦးတည္ထားရွိပါတယ္။ လြတ္လပ္ မႈ၊ အခ်ဳပ္အျခာ အာဏာ ပိုင္ဆိုင္မႈ၊ ကိုယ္ပိုင္ယဥ္ေက်းမႈနဲ႔ ဓေလ့ထုံးတမ္းအစဥ္ အလာမ်ားကိုအေလးထားမႈ၊ တိုင္းရင္းသား စည္းလုံး ညီၫြတ္ေရးကို အေလး ထားမႈစတဲ့ အခ်က္ေတြကို တန္ဖိုးထားတဲ့ မူဝါဒျဖစ္ပါတယ္။

ကၽြန္ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံဟာ အနာဂတ္ႏိုင္ငံေတာ္ ဒီမိုကေရစီ တည္ေဆာက္ေရး လုပ္ငန္းေတြ၊ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ႀကိဳးပမ္း အားထုတ္မႈေတြ၊ မိမိျပည္တြင္းေရး လိုအပ္ခ်က္ေတြကို ျပည္ပႏိုင္ငံ တကာရဲ႕ စံခ်ိန္စံၫႊန္းေတြ နဲ႔ ၫွိႏႈိင္း မႈေတြျပဳလုပ္ၿပီး အျပန္အလွန္ အားျဖင့္ ႏိုင္ငံ တကာ ျဖစ္စဥ္ေတြကေနၿပီး မိမိႏိုင္ငံ ျပည္တြင္းေရး သက္ေရာက္မႈေတြ ကို ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာကာ အမ်ိဳးသားေရး အက်ိဳးစီးပြားနဲ႔ ယွဥ္ၿပီး ရပ္တည္ ေဆာင္႐ြက္ျခင္းေတြကို ဆက္လက္ေဖာ္ေဆာင္လ်က္ ရွိပါတယ္ ဟု ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ႏိုင္ငံျခားေရး မူဝါဒႏွင့္ ပတ္သက္၍ ၎က ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

  
ထိုသို႔ေဆာင္႐ြက္ရာတြင္ ယခင္ကကဲ့သို႔ သာမန္ႏွစ္ႏိုင္ငံဆက္ဆံေရး (bilateral relation) တိုးတက္ခိုင္မာေရး ဦးတည္ခ်က္ တစ္ခုတည္း သာမဟုတ္ ေတာ့ဘဲ ေဒသတြင္းႏိုင္ငံ မ်ားႏွင့္ ေပါင္းစပ္ၿပီး (regional integration) ႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ေရး (multilateralism) တို႔ကိုလည္း ပိုမိုၿပီး ႏိုးၾကားတက္ႂကြစြာ ပူးေပါင္း ေဆာင္႐ြက္ရန္ ျဖစ္ လာေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္ ASEAN၊ ASEAN +3၊ ACMECS၊ CLMV၊ BIMSTEC၊ LMI၊ GMS၊ ACD၊ Mekong-Lancang၊ Mekong-Korea နဲ႔ Mekong-Japan စသည့္ ေဒသဆိုင္ရာ အဖြဲ႕အစည္း မ်ားႏွင့္လည္း ပူးေပါင္းၿပီးေဆာင္႐ြက္ေနေၾကာင္း ဒုတိယၫႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္ ဦးကိုကိုရွိန္က ဆက္လက္ ေျပာၾကားသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ႏိုင္ငံျခားေရးမူဝါဒသည္ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံ ဥပေဒပုဒ္မ ၄၁ အရ လြတ္လပ္၍ တက္ၾကြၿပီး ဘက္မလုိက္ေသာ ႏုိင္ငံျခားေရး ဝါဒကို က်င့္သုံးလ်က္ရွိၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ အတူယွဥ္တြဲ ေနထိုင္ေရး မူႀကီး (၅) ရပ္ျဖစ္သည့္ တစ္ႏိုင္ငံ၏ နယ္ေျမတည္တံ့မႈႏွင့္ အခ်ဳပ္ အျခာအာဏာ ပိုင္ဆိုင္မႈကို တစ္ႏိုင္ငံက ေလးစားရန္၊ တစ္ႏိုင္ငံႏွင့္တစ္ႏိုင္ငံ က်ဴးေက်ာ္ တိုက္ခိုက္မႈ မျပဳလုပ္ရန္၊ တစ္ႏိုင္ငံႏွင့္တစ္ႏိုင္ငံ ျပည္တြင္းေရး ကိစၥမ်ားတြင္ ဝင္ေရာက္ စြက္ဖက္ျခင္းမျပဳရန္၊ တစ္ႏိုင္ငံႏွင့္ တစ္ႏိုင္ငံ တန္းတူ ရည္တူ ရွိရန္ႏွင့္ ႏွစ္ဦး ႏွစ္ဖက္ အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းေစရန္ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ အတူယွဥ္ တြဲေနထိုင္ရန္ အခ်က္ မ်ားကို အေျခခံၿပီး လုပ္ငန္းစဥ္ (၈)ရပ္ ခ်မွတ္ က်င့္သုံးလ်က္ရွိသည္။

ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က မိမိတို႔အစိုးရ သည္ ႏိုင္ငံျခားေရး မူဝါဒအရ တစ္ကမၻာလုံးႏွင့္ ခင္မင္ရင္းႏွီးစြာျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ေဆာင္႐ြက္သည့္ေနရာတြင္ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ားကလည္း ပူးေပါင္း ေဆာင္႐ြက္မည္ဟု ယုံၾကည္ပါေၾကာင္း ဧၿပီ ၅ ရက္တြင္ တ႐ုတ္ျပည္သူ႕သမၼတႏိုင္ငံ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး မစၥတာဝမ္ယိအား လက္ခံေတြ႕ဆုံရာ၌ ထည့္သြင္း ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အစဥ္အဆက္ က်င့္သုံး ခဲ့ေသာ ႏိုင္ငံျခားေရး မူဝါဒကို ထင္ဟပ္ ေဖာ္ျပလ်က္ ရိွသကဲ့သုိ႔ ျမန္မာႏိုင္ငံျခားေရး မူဝါဒမွာ ပိုမို၍ သြက္လက္ လႈပ္ရွား လာခဲ့ရာ ဧၿပီ ၂၂ ရက္တြင္ သံတမန္မ်ားႏွင့္ေတြ႕ဆုံ ရွင္းလင္း ႏိုင္ျခင္း အားျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ေရးႏွင့္ အမ်ိဳးသားအက်ိဳးစီးပြား ျမင့္မားေရး အတြက္ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံျခားေရး မူဝါဒျဖင့္ ျမႇင့္တင္သြားႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.