ေဆးလိပ္မျဖတ္ႏုိင္ၾကသူမ်ားအတြက္ ေလာက္ေသရြက္ အဆုတ္သန္႔ရွင္းနည္း

IMG_0905.JPG

ေဆးလိပ္ေသာက္ျခင္းမွာ က်န္းမာေရးကို ဆိုးရြားစြာထိခိုက္ေစႏုိင္သည္ကို သိၾကေသာ္လည္း ေဆးလိပ္စြဲေနၿပီး ေဆးလိပ္မျဖတ္ႏုိင္ၾကသူမ်ားအတြက္ ေဆးလိပ္စြဲၿမဲစြာ ေသာက္သံုးခဲ႔ၿပီး ေဆးလိပ္ျဖတ္သူမ်ားလည္း အဆုတ္ သန္႔ရွင္းေအာင္ျပဳလုပ္ရန္ သင္႔ေလွ်ာ္ေသာနည္း ျဖစ္ပါသည္။

နည္းစနစ္မွာ ေအာက္ပါနည္းျဖင္႔ ျပဳလုပ္ရပါမည္

လူတိုင္းနီးပါးသိရွိေသာ ေလာက္ေသပင္မွ ေလာက္ေသရြက္ (၅) က်ပ္သား ခူးယူၿပီး ေရမတ္ခြက္ သံုးခြက္ႏွင္႔ ျပဳတ္က်ဳိပါ။

ေရမတ္ခြက္တစ္ခြက္စာက်န္လွ်င္ အေအးခံစစ္ယူၿပီး ထိုျပဳတ္ရည္အား တစ္ေန႔တည္း ကုန္ေအာင္ ေသာက္ေပးပါ။

ထိုသို႔ (၅) ရက္ဆက္တိုက္ေသာက္ေပးလွ်င္ ေဆးခ်ဳိး၊ ေဆးေခ်း(ေၾကး) မ်ားကြာက်ၿပီး အဆုတ္သန္႔ရွင္းသြားပါလိမ္႔မည္။ ဆယ္ရက္ခန္႔အထိ ဆက္တိုက္ ျပဳလုပ္ ေသာက္ႏိုင္ပါသည္။

ေဆးခ်ဳိး(ေၾကး) မ်ား ကြာက်သြားလွ်င္ အသက္ရွဴ ၍ ပိုမိုေကာင္းမြန္ လာၿပီး သိသာစြာ လန္းဆန္း ေပါ႔ပါး လာပါလိမ္႔မည္။

အထက္ပါနည္းစနစ္က အဆုတ္တြင္ အနာေပါက္သူ၊ တီဘီေရာဂါကိုပင္ တစ္လမွ သံုးလအထိ ဆက္တိုက္မွန္မွန္ ေသာက္ေပးျခင္းျဖင္႔ အဆုတ္နာေရာဂါ သက္သာေပ်ာက္ကင္းသူ ရွိခဲ႔ပါသည္။

ထို႔အျပင္ မည္သည္႕ေဘးထြက္ဆိုးက်ဳိးမွ်မရွိဘဲ အဆုတ္ကို စင္ၾကယ္ ေကာင္းမြန္ေစပါသည္ …

medicinemyanmar

Ref/ Pyae Phyo Oo

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.