ေမွာ္ဘီၿမိဳ႕ အသုံးလုံး ကားမွတ္တုိင္အနီးတြင္ မိဘမဲ႔ကေလးေက်ာင္းေလးတေက်ာင္းတြင္ အလွဴရွင္မ်ားလိုအပ္လွ်က္ရွိ

   
    
   
ေမွာ္ဘီၿမိဳ႕ အသုံးလုံး ကားမွတ္တုိင္အနီးတြင္ မိဘမဲ႔ကေလးေက်ာင္းေလးတေက်ာင္းရွိပါသည္။ ထုိမိဘမဲ႔ကေလးေက်ာင္းျဖစ္ေပၚလာခဲ႔သည္မွာ ၇ ႏွစ္ရွိခဲ႔ပါျပီ ထုိ ၇ႏွစ္အတြင္းမွာ တည္ေထာင္သူ ႀကိဳးစားလာမႈေၾကာင့္ ကေလးေတြထမင္းမငတ္ေပမဲ႔ အလွဴရွင္လာေရာက္မႈမွာ တလလ်ွင္ ႏွစ္ဦးေလာက္သာရွိပါသည္။ကေလးေတြရဲ႕တေန႔ ကုန္က်ေငြမွာ ၁ သိန္းေက်ာ္ရွိပါသည္။ တည္ေထာင္သူမွာ ဝက္ေမြးျပီး ကေလးငယ္ေလးေတြရဲ႕ တေန႔အစားအေသာက္ကုိေျဖရွင္းေနပါသည္။ ထုိေျကာင့္ အလွဴရွင္မ်ား ပရဟိတအသင္းမ်ား သြားေရာက္လွဴဒါန္းေပးၾကပါလုိ႔တုိက္တြန္းလုိက္ပါရေစ 

မိဘမဲ႔ကေလးေတြကုိ ကူညီေပးၾကပါခင္ဗ် 

က်ြန္ေတာ္ လုိအပ္ေသာပစၥည္းမ်ားကုိ လွဴဒါန္းပါမည္။
လုိအပ္ေသာပစၥည္းမ်ားမွာ 

ႏွစ္ထပ္ကုတင္ ၁၀ လုံး 

စာေရးကိရိယာမ်ား  

အဝတ္အထည္မ်ား

အားကစားပစၥည္းမ်ား လွဴဒါန္းေပးပါမည္။ အလွဴရွင္မ်ားကုသုိလ္ပါဝင္ျကပါအုံးခင္ဗ်  

ထပ္လုိအပ္ေသာပစၥည္းမွာ  

ဟင္းခ်က္ေဆာင္အသစ္ေဆာက္ရန္ လုိအပ္ျခင္း

ေရလုံအိမ္သာအသစ္ေဆာက္ရန္ လုိအပ္ျခင္း

 ကုသုိလ္ရွင္မ်ား အလွဴရွင္မ်ား သြားေရာက္လွဴဒါန္းႏုိင္ပါသည္။ 

*ပုံေလးေတြကုိ တပုံခ်င္းၾကည့္ေပးပါ*

ေလးစားစြာျဖင့္ 

ဟန္လင္းထြန္း

09263907441

မုိးေစတနာပရဟိတအသင္း

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.