ညမအိပ္မီ မိုဘုိင္းဖုန္းသံုးျခင္းေၾကာင့္ မ်က္စိကင္ဆာေ၀ဒနာ ခံစားသြားရတဲ့ အမ်ိဳးသား

မၾကာေသးမီက အသက္ ၄၀ အရြယ္ အမ်ဳိးသားမွာ မ်က္စိကင္ဆာေရာဂါရိွေၾကာင္း စစ္ေဆးေတြ႔ရိွခဲ့ပါတယ္။ မိုဘုိင္းလ္ဖုန္းစခရင္မ္မွ LED မီးအလင္းေရာင္ဟာ မ်က္ေၾကာလႊာဆဲလ္ေတြအဖုိ႔ အႏၱရာယ္ရိွျပီး အထူးသျဖင့္ မီးမိွန္မိွန္ေအာက္မွာ မုိဘုိင္းဖုန္း အခ်ိန္အၾကာၾကီး အသုံးျပဳတဲ့အခါ အျမင္အာရုံ ထိခုိက္လြယ္ေစတယ္လုိ႔ သုေတသနျပဳခ်က္က ေဖာ္ျပခဲ့ပါတယ္။

အီလက္ထရြန္ေရာင္ျခည္တန္းေတြဟာ လူ႔မ်က္စိကုိ တုိက္ရုိက္ခ်ိန္ရြယ္တဲ့အခါ မ်က္လုံးကို ေျခာက္ေသြ႔ေစႏုိင္ျပီး ကင္ဆာေရာဂါနဲ႔ မ်က္စိေတာင္ ကန္းသြားေစႏုိင္ပါတယ္။ အဲဒီအမ်ဳိးသားဟာ မ်က္လုံးနီရဲျပီး ရွင္းရွင္းလင္းလင္းမျမင္ရတဲ့အခါ ဆရာဝန္ဆီသြားျပခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

ညမအိပ္မီ မိုဘုိင္းဖုန္းကို ခန္႔မွန္းေျခ နာရီဝက္ထက္မနည္း အသုံးျပဳေလ့ရိွေၾကာင္း သိရပါတယ္။ သူ႔အျဖစ္နဲ႔ ပတ္သက္ျပီး ဝမ္းနည္းစရာက ေခတ္မီေဆးပညာနဲ႔ ျပဳျပင္ကုသမရေတာ့ျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ မီးေရာင္မိွန္မိွန္ေအာင္မွာ ဖုန္းစခရင္မ္၊ တီဗီြ သုိ႔မဟုတ္ ကြန္ပ်ဴတာေမာနီတာ စိုက္ၾကည့္ျခင္း ေရွာင္ၾကဥ္ပါက သူ႔ရဲ႕ အျမင္အာရုံတခ်ဳိ႕ တျဖည္းျဖည္း ျပန္ရေကာင္း ရႏုိင္တယ္လုိ႔ ယူဆရေပမယ့္ ထိခုိက္ပ်က္စီးဆုံးရႈံးမႈက ကံဆုိးတဲ့ ဒီလူအဖုိ႔ အျမဲတေစျဖစ္ပါတယ္။

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.