အင္တာနက္မွာ ဝင္ေရာက္ရွာေဖြၾကည့္ရႈမႈ အမ်ားဆံုး ေန႔စဥ္ပုံမွန္အစားအစာ diet

 

ဒီႏွစ္အတြက္ အင္တာနက္မွာ ဝင္ေရာက္ၾကည့္မႈအမ်ားဆုံး ၀ိတ္ခ်တဲ့အစားက Kim Kardashian သူမရဲ႕ ကုိယ္ဝန္လြယ္တဲ့အခ်ိန္ ခႏၶာကိုယ္အခ်ိဳးအစားပ်က္သြားလို႕ အေလးခ်ိန္ကို ျပန္ေလွ်ာ့ဖုို႔ လုိက္စားတဲ့ ေန႔စဥ္ပုံမွန္အစားအစာေတာ့မဟုတ္ခဲ့ပါဘူး။ ၂၀၁၆ အတြင္း GOLO Diet ကို ဂူဂဲလ္ကေန လူတုိင္းရွာေဖြၾကည့္ရႈခဲ့ၾကေၾကာင္း Google ရဲ႕ ေဖာ္ျပခ်က္အရ သိရပါတယ္။ GOLO ဆုိတာ ဘာလဲ သိပါသလား။

ဒီ GOLO Diet အေနနဲ႔ ကိုယ္တြင္း အင္ဆူလင္ပမာဏကို အဓိကထား ထိန္းသိမ္းေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ရိွပါတယ္။ အင္ဆူလင္ဆုိတာ ခႏၶာကိုယ္ကေန သၾကားဓာတ္ကို စြမ္းအင္အျဖစ္ ေျပာင္းလဲဖုိ႔ အသုံးျပဳတဲ့ ေဟာ္မုန္းျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေတာ့ အင္ဆူလင္ပမာဏ သင့္ျမတ္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းက ကုိယ္အေလးခ်ိန္ေလွ်ာ့က်ေစေၾကာင္း GOLO ယုံၾကည္ထားပါတယ္။ GOLO မွာ သင့္ေတာ္မွန္ကန္တဲ့ အစားအေသာက္တြဲစပ္မႈ လမ္းညြန္ေပးတဲ့ “Metabolic Fuel Matric plan” ဆုိတဲ့ က႑ေလးကိုလည္း စီစဥ္ေပးထားပါတယ္။ GOLO မွာ ေန႔စဥ္ အတုိင္းအခ်င့္ျဖင့္ ပုံမွန္စားေသာက္မႈစနစ္နဲ႔ ပတ္သက္ျပီး အေသးစိတ္ ဝင္ေရာက္ေလ့လာႏုိင္ပါတယ္။

Ref: Shefinds

One thought on “အင္တာနက္မွာ ဝင္ေရာက္ရွာေဖြၾကည့္ရႈမႈ အမ်ားဆံုး ေန႔စဥ္ပုံမွန္အစားအစာ diet”

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.