အဆဲသန္သူေတြဟာ ပိုမိုရုိးသားမႈရိွသူေတြျဖစ္ေၾကာင္း ေလ့လာမႈအရသိရ

“အေျပာအဆိုသတိထား” လုိ႔ သင့္အေမ ဆိုဆုံးမဖူးပါလိမ့္မယ္။ အားလံုးသိထားခဲ့တဲ့ ဆဲဆိုတာဟာ မေကာင္းတဲ့အျပဳအမူတစ္ခုျဖစ္တယ္ဆုိေပမယ့္ ဆဲဆုိမႈ (စစ္မွန္တဲ့ စိတ္ခံစားခ်က္ကို ေဖာ္ျပျခင္းလုိ႔လည္းသိရ) က မိမိဟာ ပိုမိုရုိးသားပြင့္လင္းသူလုိ႔ သေဘာသက္ေရာက္ႏုိင္ေၾကာင္း ေလ့လာမႈအသစ္တစ္ခုက ဆုိပါတယ္။

Cambridge တကၠသုိလ္က သိပၸံပညာရွင္ေတြက မၾကာေသးမီက လူ ၂၇၆ ေယာက္ကို သူတုိ႔ အမ်ားဆုံးသုံးျဖစ္တဲ့ ဆဲဆိုစကားေတြနဲ႔ သူတို႔ ဘယ္ေလာက္ထ ိေျပာဆို ေရသားသုံးႏႈန္းၾကသလဲဆိုတာ စစ္တမ္းေကာက္ယူခဲ့ေၾကာင္း Today ရဲ႕သတင္းေဖာ္ျပခ်က္အရ သိရပါတယ္။ ယင္းစစ္ေဆးမႈအေနနဲ႔ ေမးျမန္းခံရသူေတြရဲ႕ သူတစ္ပါးအေပၚ ျပစ္တင္ေဝဖန္မႈ၊ ဂိမ္းေဆာ့ရာမွာ မသမာေသာနည္းကို အသုံးျပဳျခင္း၊ သူတပါးကို အသုံးခ်ျခင္းနဲ႔ ပတ္သက္ျပီး ရုိးသားမႈပြင့္လင္းမႈကိုလည္း အကဲျဖတ္တိုင္းတာခဲ့ပါတယ္။

အံ့အားသင့္စရာေကာင္းတာက အေျပာၾကမ္းသူေတြဟာ မုသားဆိုမႈ အနည္းဆုံးဆုိတာပါပဲ။ ဒါကို ေလ့လာမႈျပဳလုပ္တဲ့ နည္းလမ္း (၂) ခု ရိွပါတယ္။ လူတစ္ေယာက္ အရမ္းဆဲရင္ အပ်က္သေဘာေဆာင္တဲ့ အျပဳအမူလုိ႔ သင္ မွတ္ယူေကာင္း မွတ္ယူႏုိင္တယ္လုိ႔ သုေတသနပူးတြဲဦးေဆာင္သူ David Stillwell က ဆုိပါတယ္။

ေနာက္တစ္ခုက ေဖ့စ္ဘြတ္သုံးစြဲသူ ၇၄,၀၀၀ နီးပါးနဲ႔ သုေတသနျပဳခ်က္က အလားတူ သုံးသပ္ခ်က္ ရရိွခဲ့ပါတယ္။ သုေတသီေတြအေနနဲ႔ မရိုေသ့စကားေျပာဆုိမႈၾကိမ္ႏႈန္းနဲ႔ အမွန္တရားေျပာဆိုမႈကို ႏႈိင္းယွဥ္မႈ ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကတာပါ။

Ref: Cosmopolitan

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.