အင္ဒိုနီးရွားကို ကုလ လံုၿခံဳေရးေကာင္စီရဲ႕ အလွည့္က် အဖြဲ႔ဝင္ခန္႔

အာရွႏိုင္ငံ တစႏို္င္ငံျဖစ္တဲ့ အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံဟာ တျခား ေလးႏိုင္ငံနဲ႔အတူ ကုလသမဂၢလံုၿခံဳေရးေကာင္စီရဲ႕ အလွည့္က် အဖြဲ႔ဝင္အျဖစ္ တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။

ဂ်ာမဏီ၊ ဘယ္လ္ဂ်ီယံ၊ ေတာင္အာဖရိကနဲ႔ ဒိုမီနီကန္ရီပတ္ဘလစ္ႏိုင္ငံတို႔ဟာလည္း အင္ဒိုနီးရွားနဲ႔ အတူ လံုၿခံဳေရးေကာင္စီရဲ႕အၿမဲတန္းမဟုတ္တဲ့အဖြဲ႔ဝင္ႏိုင္ငံေတြအျဖစ္ ကုလသမဂၢ ပဋိညာဥ္စာတမ္းပါ အခ်က္ အလက္ေတြအတိုင္း ႏိုင္ငံတကာရဲ႕ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔လံုၿခံဳေရးမူဝါဒေတြကို ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ ၁ ရက္ေန႔ကေနၿပီး ၂၀၂၀ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာ ၂၁ ရက္ေန႔အထိပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။

အင္ဒိုနီးရွားအတြက္ ကုလသမဂၢလံုၿခံဳေရးေကာင္စီရဲ႕ အၿမဲတန္းမဟုတ္တဲ့အဖြဲ႔ဝင္အျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ခံရတာ ဒီတႀကိမ္နဲ႔ဆိုရင္ ၄ ႀကိမ္ေျမာက္ျဖစ္ပါတယ္။ အင္ဒိုနီးရွားဟာ ကုလသမဂၢလံုၿခံဳေရးေကာင္စီရဲ႕ အၿမဲတန္းမဟုတ္တဲ့အဖြဲ႔ဝင္အျဖစ္ ၁၉၇၃ကေန ၇၄ ခုႏွစ္မွာတႀကိမ္၊ ၁၉၉၅ ကေန ၉၆ ခုႏွစ္မွာ တႀကိမ္ နဲ႔ ၂၀၀၇ ကေန ၂၀၀၈ ခုႏွစ္မွာ တႀကိမ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ဖူးပါတယ္။

ကုလသမဂၢ ညီလာခံမွာ အင္ဒိုနီးရွား သံအမတ္ႀကီးအားေတြ႔ရပံု ။ ဓါတ္ပံု – ဂ်ကာတာ ဂလုပ္ ။

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.