ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ တုိက္ဖ်က္ေရးအတြက္ အာကာသနည္းပညာ သုံးမည္

ဆင္းရဲ ႏြမ္းပါးမႈ တုိက္ဖ်က္ေရးအတြက္ လိုအပ္တဲ့အခ်က္အလက္ေတြကို အာကာသကေန ႐ိုက္ကူးေဖၚေဆာင္ေပးႏိုင္မယ့္ နည္းပညာ လမ္းစေတြ ေပၚထြက္ေနပါၿပီ။

ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ အလြန္အကၽြံျဖစ္ေနတဲ့ ေဒသေတြကုိ သုေတသနျပဳသူေတြအတြက္ ဆက္သြယ္ေရး ၿဂိဳလ္တုကေန ရုပ္ပုံေတြ ရုိက္ေပးတာ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီလုိ ဆက္သြယ္ေရး ၿဂိဳလ္တုကေန ဓါတ္ပုံေတြ ရုိယ္ယူႏုိင္ျခင္းအားျဖင့္ ဘယ္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး အစီအစဥ္ေတြက အလုပ္ျဖစ္တယ္၊ မျဖစ္ဘူးဆုိတာကုိ မူ၀ါဒ ခ်မွတ္ေရးဆြဲသူေတြအေနနဲ႔ အတိအက် သိရွိႏုိင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

သကၠရာဇ္ ၂၀၃၀ မွာ ဆင္းရဲ ႏြမ္းပါးမႈ တုိက္ဖ်က္ေရးဆုိတဲ့ အစီအစဥ္ဟာ ကုလသမဂၢအဖြဲ႔ႀကီးက ၂၀၁၅ ခုႏွစ္မွာ ခ်မွတ္ခဲ့တဲ့ ေရရွည္ တည္တန္႔တဲ့ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး ရည္မွန္းခ်က္ ၁၇ ခုထဲက ပထမ အဆင့္ျဖစ္ပါတယ္။

ပုံမွန္အားျဖင့္ ဆင္းရဲ ႏြမ္းပါးမႈေတြကုိ သန္းေခါင္စာရင္း၊ အိမ္ေထာင္စု အေျခအေနေတြကုိၾကည့္ၿပီး ကၽြမ္းက်င္သူေတြက တုိင္းထြာေလ့ ရွိၾကတာပါ။ ဒါေပမယ့္ အဲဒီလုိ လုပ္ေဆာင္တာေတြက ေငြေၾကး အကုန္အက် မ်ားတဲ့အျပင္၊ အခ်ိန္နဲ႔ လုပ္အားလည္း ပုိကုန္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ တုိင္းျပည္ေတြအေနနဲ႔ ႏွစ္အတန္ၾကာမွ တႀကိမ္ဘဲ လုပ္ႏုိင္ၾကပါတယ္။

ဆက္သြယ္ေရး ၿဂိဳလ္တုကေန ဓါတ္ပုံ ရုိက္ယူတဲ့နည္းကေတာ့ တကမၻာလုံးရဲ႕ ပုံေတြကုိ ၾကည္လင္ ျပတ္သားစြာ ရုိက္ယူႏုိင္တဲ့အျပင္ ရက္အနည္းငယ္အတြင္းမွာ တႀကိမ္ ရုိက္ယူႏုိင္ပါတယ္။ အစုိးရနဲ႔ ပုဂၢလိက ဆက္သြယ္ေရးၿဂိဳလ္တုေတြ အၿပိဳင္အဆုိင္ လြတ္တင္ေနၾကတာေၾကာင့္ ရုပ္ပုံေတြရဲ႕ အရည္အေသြးဟာလည္း ပုိေကာင္းလာတဲ့အျပင္ ေစ်းႏႈန္းလည္း သက္သာလာေနၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.