ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏ မိဘ၂ ပါး အုတ္ဂူဆိုသည့္ ပံု အြန္လုိင္းတြင္ ပ်ံ ့ႏွံ ့


မေကြးတိုင္းေဒသၾကီး နတ္ေမာက္ၿမိဳ႕ ရွိ ဘုရားသံုးဆူ ေက်ာင္းတိုက္အတြင္း၌ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏ မိဘမ်ား
ျဖစ္သည့္ အဖိုး ဦးဖာ + အဖြားေဒၚစု၏ သမိုင္းဝင္အုတ္ဂူ မ်ားရွိေနေၾကာင္း သိရသည္။ 

အဆိုပါအုတ္မ်ားရွိရာေနရာကိုဘုရားသံုးဆူေက်ာင္းတိုက္ ဆရာေတာ္”သီရိပရဝဓမၼာစရိယဆရာေတာ္ဘဒၵ ႏၱသဒၶမ ” က ျပန္လည္ျပဳျပင္ေစာင့္ေ႐ွာက္ေပးထားျခင္းျဖစ္သည္ ဟု နတ္ေမာက္အေျခစိုက္ျပည္သူတစ္ဦးက လူမွု ့ကြန္ရက္ Facebook တြင္ စတင္ခဲ့ရာမွ ထပ္ဆင့္ျဖန္ ့ေဝသူမ်ားစြာ ရွိေနသည္ကို ေတြ ့ရသည္။ 

Credit း Ye Win 

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.