မႏၲေလး-ျပင္ဦးလြင္ကားလမ္း(အတက္) ၊ (၁၆)မိုင္စစ္ေဆးေရး စခန္းတြင္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္(၁)စီးႏွင့္ တရားမဝင္ပိေတာက္ခြဲသားမ်ား ဖမ္းဆီးရမိ

မႏၲေလး-ျပင္ဦးလြင္ကားလမ္း(အတက္) ၊ (၁၆)မိုင္စစ္ေဆးေရး စခန္းတြင္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္(၁)စီးႏွင့္ တရားမဝင္ပိေတာက္ခြဲသားမ်ား ဖမ္းဆီးရမိခဲ့ေၾကာင္း သစ္ေတာဦးစီးဌာနက သတင္းထုတ္ျပန္ထား သည္။

ဇန္န၀ါရီ ၁၁ ရက္ေန႔တြင္ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး၊ မႏၲေလးခရိုင္၊ သစ္ေတာဦးစီးဌာနမွ သစ္ေတာ ဝန္ထမ္းမ်ား၊ (၁၆)မိုင္ စစ္ေဆးေရးစခန္းတာဝန္က် သစ္ေတာဝန္ထမ္းမ်ား၊ အေကာက္ခြန္ဦးစီးဌာနမွ ဝန္ထမ္းမ်ားပါဝင္ေသာပူးေပါင္းအဖြဲ႕သည္ တရားမဝင္သစ္ႏွင့္သစ္ေတာထြက္ပစၥည္းမ်ား ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ ဖမ္းဆီးျခင္းေဆာင္ရြက္ရာ ပုသိမ္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္၊ မႏၲေလး-ျပင္ဦးလြင္ ကားလမ္း(အတက္) ၊ (၁၆)မိုင္စစ္ေဆးေရးစခန္းေနရာ၌ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္အမွတ္ (BGO 6J/6540) (NISSAN Diesel) (၂၂)ဘီး(အျဖဴေရာင္)ယာဥ္ေပၚမွ တရားမဝင္ ပိေတာက္ခြဲသား (၄၄)ေခ်ာင္း (၁.၈၀၆၆)တန္အား ဖမ္းဆီးရမိခဲ့ၿပီး၊ ဆက္စပ္ တရားခံမ်ားအား စုံစမ္းရွာေဖြေဖာ္ထုတ္၍ ဥပေဒႏွင့္အညီ ထိေရာက္စြာ အေရးယူနိုင္ေရး စီစဥ္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.