ဆက္သြယ္ရန္

ဒီပေက်ာ္(နည္းပညာ) မွ အေထာက္အထား ခိုင္ခိုင္မာမာနဲ ့ေပးပုိ ့လာတဲ့ သတင္း၊ ဓါတ္ပုံ၊ ဗီြဒီယုိ မ်ားကုိ ဦးစားေပး ေဖာ္ျပေပး ေနပါတယ္။ သတင္းေပးပုိ ့လာသူမ်ားရဲ ့လုံျခဳံေရးကုိ ဒီပေက်ာ္(နည္းပညာ)မွ လုံး၀တာ၀န္ယူ ပါတယ္။ ျပည္သူ/ျပည္သားမ်ား အေနနဲ ့ယုံၾကည္စိတ္ခ်စြာ သတင္းေပးပုိ ့ႏိုင္ပါတယ္။  ျပည္သူ/ျပည္သား အားလုံး က်န္းမာ၊ ခ်မ္းသာပါေစ။

ဒီပေက်ာ္(နည္းပညာ)ကုိ သတင္းမ်ား ေပးပုိ ့လုိပါက Ph no. 09451104040 or  myanmediagp@gmail.com
အီးေမးလ္ လိပ္စာသုိ ့ဆက္သြယ္ေပးပုိ ့ႏိုင္ပါတယ္။

သတင္းမ်ား ၊ ေပးစာမ်ားကို ဓါတ္ပုံ (ဒါမွမဟုတ္) ဗီြဒီယို အေထာက္အထား ခိုင္ခုိင္လုံလုံ နဲ ့ေပးပုိ ့လာတဲ့ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ဦးစားေပး ေဖာ္ျပ သြားပါမည္။

သတင္းေပးပုိ ့သူရဲ ့နာမည္ကုိ ေဖာ္ျပေပးေစလုိပါက နာမည္ပါ ေပးပုိ ့ႏိုင္ျပီး ဒီပေက်ာ္(နည္းပညာ)မွ ထည့္သြင္းေဖာ္
ျပေပးမွာျဖစ္ပါတယ္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတ၀ွမ္းမွ သတင္း၊ ဓါတ္ပုံ၊ ဗီြဒီယုိ ဖုိင္မ်ား ေပးပုိ ့ကူညီၾကတဲ့ ျပည္သူျပည္သား
အားလုံးကို  ဒီပေက်ာ္(နည္းပညာ) မွ အထူးေက်းဇူး တင္ရိွပါတယ္။

Latest News For You

%d bloggers like this: